Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekosystem, åk 8 ht15

Skapad 2015-10-02 20:05 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 8 Biologi Kemi
Ej uppnått mål
Lägre nivå
-->
-->
-->
Högre nivå
Fakta och begrepp (Inlämningsuppgift)
Hur du använder biologins och kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara sambanden i naturen och samhället.
Du saknar tillräckligt med grundläggande kunskap om områdets fakta och begrepp för att kunna beskriva dessa i rätt sammanhang.
Du har baskunskaper om områdets fakta och begrepp och visar det genom att ge exempel på och beskriver dessa på ett ganska bra sätt med hjälp av biologins och kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om områdets fakta och begrepp och visar det genom att ge exempel samt förklarar hur saker hänger ihop på ett utvecklat sätt. Du använder dig av biologins och kemins begrepp, modeller och teorier på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper om områdets fakta och begrepp och visar det genom att ge exempel samt förklarar hur saker hänger ihop på ett välutvecklat sätt. Du använder dig av biologins och kemins begrepp, modeller och teorier på ett mycket bra sätt.
Resonemang (Testfråga 1)
Hur du använder dig av din nya kunskap i både biologi och kemi i olika sammanhang.
Du saknar tillräcklig förmåga att använda dina kunskaper inom detta område i olika sammanhang.
Du kan använda dina kunskaper på ett enkelt sätt samt att du beskriver hur saker hänger ihop på ett enkelt sätt.
Du kan använda dina kunskaper på ett välutvecklat sätt samt att du beskriver hur saker hänger ihop på ett utvecklat sätt.
Du kan använda dina kunskaper på ett välutvecklat sätt samt att du beskriver hur saker hänger ihop på ett välutvecklat sätt.
Biologins och kemins upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor (Testfråga 2)
Hur du kan ta dig an de centrala naturvetenskapliga upptäckterna och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du saknar tillräcklig förmåga att ge exempel och beskriva någon/några naturvetenskapliga upptäckter inom detta område och på vilket sätt den/de är viktiga för hur människor lever.
Du kan ge exempel och beskriva någon/några naturvetenskapliga upptäckter inom detta område och på vilket sätt den/de är viktiga för hur människor lever.
Du kan ge exempel och förklara hur några naturvetenskapliga upptäckter hänger ihop och på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever.
Du kan förklara och komma fram till allmänna slutsatser om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: