Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mattespanarna 4A - Kapitel 1 "Om tal".

Skapad 2015-10-03 16:56 i Smedby skola Hedemora
Varje kapitel i vår lärobok Mattespanarna har bedömningsmatriser som hjälper oss att utvärdera kunskapsnivåerna.
Grundskola 4 Matematik

I matrisen kan man se vad du bör kunna när vi är färdiga med detta kapitlet i matteboken.

Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven storleksordnar tal inom talområdet
Eleven sätter tal i rätt ordning.
Eleven hittar metoder för att läsa av positionssystemet på ett effektivt sätt., t ex att 10 100 är större än 10 099 genom att titta på hundratalssiffran
Eleven läser av en tallinje
Eleven läser av och bestämmer tal utmed en tallinje
Eleven förstår hur tal är uppbyggda med positionssystemet
Eleven läser av ett tal och kan benämna siffrornas värde beroende på placering. Ex: I talet 4 392 är siffran 3 värd trehundra
Eleven inser betydelsen av de olika platserna och använder detta för att skapa olika tal. Ex: Använd siffrorna 3, 5, 7, 2 och gör talet närmast 2 400.
Eleven använder platsvärdena för att t ex lösa talgåtor.

Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven räknar med begreppen hälften och dubbelt
Eleven behärskar en metod för enklare beräkningar av dubbelt och hälften.
Eleven förstår hur ett talmönster är uppbyggt.
Eleven fortsätter på ett givet talmönster med ytterligare tal samt konstruerar ett eget talmönster av enklare slag. Ex: 1, 4, 7, 10
Eleven kan även beskriva hur ett talmönster är uppbyggt.
Eleven kan konstruera och beskriva egna talmönster av mer komplicerat slag. Ex: 1, 3, 7, 13

Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven använder strategier i problemlösning.
Eleven läser av och löser enklare problem. Ex: Robin har 2450 kronor och köper en bok för 200 kronor. Hur mycket har han kvar?
Eleven löser problem i enklare situationer även om räknesättet inte är givet. Ex: Johan behöver 24 st glas, men de säljs i förpackning med 5 st i varje. Hur många glas måste han köpa?
Eleven löser uppgiften, kan variera lösningsstrategi och bedöma rimligheten. Ex: Hur många siffror går det åt att skriva talen 1 - 15?

Följa och föra logiska resonemang, använda matematikens uttrycksformer för att samtala och argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven samtalar om och redogör för beräkningar i tal och skrift med grundläggande begrepp och symboler. Eleven följer enkla beskrivningar och återger delar av innehållet.
Eleven försöker beskriva en egen lösning, se likheter och skillnader. Ex: Vad skiljer spanarnas lösningar?
Eleven resonerar kring olika lösningar. Ex: Lös uppgiften på två olika sätt. Vilket sätt tyckte du var lättast?
Eleven jämför olika lösningar och drar egna slutsatser. Ex: Vilken metod tycker du är den bästa för uppgiften?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: