Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska som andraspråk 3 SVASVA03 - Muntlig framställning

Skapad 2015-10-04 23:39 i PARTILLE GYMNASIUM Partille
Gymnasieskola 3

Svenska som andraspråk 3 SVASVA03

Undervisningen i kursen ska bland annat innehålla följande centrala innehåll:

Muntlig framställning av utredande och argumenterande slag för olika mottagare. Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal, diskussioner, debatter och föredrag. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande och hur presentationstekniska hjälpmedel kan användas för att stödja och förbättra en muntlig presentation. Deltagande i samtal och diskussioner, där språk, innehåll och disposition anpassats till syfte och mottagare, och där argument används för att tydliggöra egna åsikter och bemöta andras argument. Disposition, språkliga drag och retoriska grepp i olika typer av muntlig framställning.

E
C
A
Innehåll och anpassning till sammanhang.
Eleven håller ett hyllningstal där budskapet framgår. Anförandet är till viss del anpassat till kommunikationssituationens syfte .
Eleven håller ett hyllningstal där budskapet framgår tydligt och klart. Anförandet är anpassat till kommunikationssituationens syfte.
Eleven håller ett hyllningstal där budskapet framgår klart och tydligt. Åhörarna får den bakgrund och information de behöver för att kunna följa med i resonemanget. Anförandet är mycket väl anpassat till kommunikationssituationen och eleven visar retorisk skicklighet för att få sitt budskap att nå fram.
Disposition och sammanhang
Anförandet är väldisponerat med inledning, huvuddel och avslutning vilket gör budskapet tydligt för publiken. Anförandet är anpassat till det givna tidsomfånget, dvs. ca 3-5 minuter.
Anförandet är väldisponerat och de olika delar binds ihop och budskapet och sammanhanget är tydligt. Omfattningen av de olika delarna är balanserade. Anförandet avslutas på ett lämpligt sätt. Anförandet är anpassat till det givna tidsomfånget, dvs. ca 3-5 minuter.
Anförandet är väldisponerat de olika delar binds ihop och budskapet och sammanhanget är tydligt . Inledningen är effektfull och intresseväckande. Omfattningen av de olika delarna är mycket väl balanserade. Anförandet avslutas på ett väl genomtänkt sätt. Anförandet är anpassat till det givna tidsomfånget, dvs. ca 3-5 minuter.
Språk och stil.
Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall den skriftliga och muntliga kommunikationen. Eleven har på ett enkelt och relevant sätt använt retoriska grepp såsom ethos, logos och patos. Även andra stilfigurer används på ett enkelt och relevant sätt.
Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall den muntliga kommunikationen. Eleven har på ett relevant sätt använt retoriska grepp såsom ethos, logos och patos. Även andra stilfigurer används på ett relevant sätt.
Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen begränsar inte den muntliga kommunikationen. Eleven har på ett väl genomtänkt sätt använt retoriska grepp ethos, logos och patos. Även andra stilfigurer används på ett väl genomtänkt och passande sätt i anförandet.
Framförande
Eleven gör försök att etablera åhörarkontakt med hjälp av röst, blick och övrigt kroppsspråk. Eleven är något manusbunden.
Eleven har god åhörarkontakt med passande kroppsspråk och röst. Eleven använder manus, men talar fritt.
Eleven har mycket god åhörarkontakt med passande kroppsspråk och röst där betoning och intonation används för att framhäva nyanser . Eleven talar fritt.
Presentationstekniksa hjälpmedel.
Ev.presentationstekniksa hjälpmedel används på ett relevant sätt. .
Ev.presentationstekniksa hjälpmedel används på ett relevant sätt. .
Ev.presentationstekniksa hjälpmedel används på ett relevant och väl genomtänkt sätt. .
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: