Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sofielundsskolan engelska år 4-5 Lönnen

Skapad 2015-10-05 17:45 i Sofielundsskolan Sollentuna
Engelska 4 - 6
Grundskola 4 – 5 Engelska

Används i årskurserna 4 - 6. Nivåerna ifylls efter hur eleven uppfyller kraven för den aktuella årskursen.

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleven lära sig att:

-förstå talad engelska -tala och skriva språket -välja olioka ord och uttryck för att göra sig förstådd -anpassa språket efter vem man talar till -reflektera över livsvillkor, samhälle och kultur där engelska talas

ENGELSKA 4-6 Sofielundsskolan

> > >
> > >
> > >
> > >
TALA
T.ex. presentera berätta beskriva
Behöver stöd för att uttrycka sig med enkla ord och meningar.
Uttrycker sig med enkla ord och meningar.
Uttrycker sig enkelt, relativt tydligt och delvis sammanhängande.
Uttrycker sig enkelt, relativt tydligt och sammanhängande.
SAMTALA
Samtala med en eller flera
Deltar med stöd i samtal genom att besvara enkla frågor.
Deltar i samtal genom att besvara enkla frågor.
Deltar aktivt i samtal på ett enkelt och relativt tydligt sätt.
Deltar aktivt i samtal på ett tydligt sätt och anpassar delvis språket beroende på syfte, mottagare och situation.
LYSSNA OCH FÖRSTÅ
Lyssna och visar att man förstår (att t.ex. återge och samtala kring innehållet i det man hört.)
Lyssnar och förstår med stöd det väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Lyssnar och förstår det väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Lyssnar och förstår det huvudsakliga innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Lyssnar och förstår innehållet och uppfattar detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
SKRIVA
berättelser beskrivningar meddelanden instruktioner
Behöver stöd för att uttrycka sig med enkla ord och meningar.
Uttrycker sig med enkla ord och meningar.
Uttrycker sig enkelt, relativt tydligt och sammanhängande.
Uttrycker sig enkelt, tydligt och sammanhängande.
LÄSA OCH FÖRSTÅ
Läsa och visa förståelse (reflektera, återge och samtala kring innehållet i olika texter)
Läser och förstår med stöd det väsentliga i enkla texter, anpassade till årskursen.
Läser och förstår enkla texter, anpassade till årskursen.
Läser och förstår innehållet och uppfattar detaljer i enkla texter, anpassade till årskursen.
Läser och förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter, anpassade till årskursen.
SPRÅKLIGA STRATEGIER
Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda (gissa av sammanhanget, använda ordbok, ställa frågor/ följdfrågor osv)
Behöver stöd för att återberätta och förstå texten.
Kan förstå och bli förstådd.
Kan förstå och bli förstådd - fast svårare.
Väljer språk medvetet utifrån situationen för att förstå och bli förstådd.
OMVÄRLDSKUNSKAP
Kunskap om olika livsvillkor, om sociala och kulturella företeelser i områden där engelska används.
Du kan med stöd berätta om kultur och vardagsliv.
Du kan på ett enkelt sätt berätta om kultur och vardagsliv. Du gör enkla jämförelser. (fattig/rik)
Du kan berätta om kultur och vardagsliv. Du gör jämförelser.
Du kan berätta om kultur och vardagsliv på olika sätt.. . Du gör välutvecklade jämförelser.

Ny rubrik

> > >
> > >
> > >
> > >

Ny rubrik

> > >
> > >
> > >
> > >

Ny rubrik

> > >
> > >
> > >
> > >

Ny rubrik

> > >
> > >
> > >
> > >
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: