Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min skrivutveckling åk 1-3

Skapad 2015-10-06 07:22 i Edsskolan Östhammar
Delmål för eleverna på väg mot att nå kunskapskraven för godtagbara kunskaper i slutet av åk 3, i skrivning. Utformad med enkel text så att eleverna själva ska kunna se vad som är deras nästa utvecklingssteg.
Grundskola 1 – 3 Svenska Svenska

Delmål för eleverna på väg mot att nå kunskapskraven för godtagbara kunskaper i slutet av åk 3, i skrivning.

Skrivutveckling F-3

Min utveckling i skrivning del 1
Min utveckling i skrivning del 2
Min utveckling i skrivning del 3
Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av åk 3
Jag håller pennan på ett bra sätt.
Jag skriver kortare texter och använder mest små bokstäver.
Jag har flyt när jag skriver, det går lätt.
Jag kan skriva mitt namn.
Jag skriver texter med hela meningar, jag använder mig av stor bokstav och punkt. Jag skriver med små bokstäver. (Kunskapskrav åk 3)
Jag kan skriva en enklel text på datorn. (Kunskapskrav åk 3)
Jag kan skriva några ord.
Alla mina bokstäver är lika stora när jag skriver.
Jag kan skriva några olika sorters dikter.
Jag lämnar plats mellan orden.
Jag vet vilka bokstäver som ska gå under raden, ner i "källaren".
Jag kan skriva en faktatext med egna ord och hämta fakta från olika källor. Innehållet i texten framgår tydligt. (Kunskapskrav åk 3)
Jag skriver en lite kortare text, jag använder mest de stora bokstäverna.
Jag vet vilka bokstäver som ska gå upp lite längre, upp på "vinden".
Jag kan använda stödord eller tankekarta när jag skriver en faktatext.
Jag skriver så bokstäverna står på raden.
Min text är lagom stor.
Jag skriver med läslig handstil så att andra kan läsa min text. (Kunskapskrav åk 3)
Jag kan skriva en liten berättelse som jag fått höra, jag använder inte så många ord. Jag använder bilder för att förstärka budskapet.
Jag kan skriva en enkel berättelse med fantasi och påhittade saker. Den har tydlig inledning, handling och avslutning. Jag kombinerar min text med bilder så att budskapet förstärks. (Kunskapskrav åk 3)
Jag kan skriva en berättelse med både inledning, händelse och avslutning. Jag skriver målande och detaljerat om både människor och miljöer.
Jag kan skriva de små bokstäverna i alfabetet på rätt sätt.
Jag klarar ofta att stava dubbelteckning rätt.
Jag kan skriva en dialog och visa vad folk säger till varandra.
Jag kan skriva enkla meddelanden.
Jag skriver ofta och med lust och glädje.
Jag tänker på stavning och frågar gärna andra så att min text blir i huvudsak rätt stavad.
Jag stavar rätt på ord som jag ofta använder och som är vanligt förekommande. (Kunskapskrav åk 3)
Jag kan utifrån respons bearbeta och förtydliga min text på ett enkelt sätt. (Kunskapskrav åk 3)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: