Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris i idrott och hälsa årskurs 4-6

Skapad 2015-10-06 20:43 i Östratornskolan F-6 Lunds för- och grundskolor
Kunskapskrav i Idrott och Hälsa i slutet av åk 6 enligt lgr11
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

De rader i bedömningsmatrisen som inte fyllts i är arbetsområden som delvis är berörda eller inte berörda detta läsår och därför inte kan bedömmas. Är det dock så att eleven inte uppfyller kunskapskraven kommenteras detta som utvecklingsområden under fliken ”Kunskaper”.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Delta och anpassa rörelser
Jag kan vara med i lekar, spel och idrotter i olika miljöer. Jag anpassar mina rörelser på ett ganska bra sätt till aktiviteten.
Jag kan vara med i lekar, spel och idrotter i olika miljöer. Jag anpassar mina rörelser på ett bra sätt till aktiviteten.
Jag kan vara med i lekar, spel och idrotter i olika miljöer. Jag anpassar mina rörelser på ett mycket bra sätt till aktiviteten.
Takt och rytm
Jag kan röra mig och dansa så att det passar ganska bra till musiken.
Jag kan röra mig och dansa så att det passar bra till musiken.
Jag kan röra mig och dansa så att det passar mycket bra till musiken.
Simma
Jag kan simma 200 meter, varav 50 meter på rygg.
Jag kan simma 200 meter, varav 50 meter på rygg.
Jag kan simma 200 meter, varav 50 meter på rygg.
Samtala
Jag kan prata om fysiska aktiviteter jag varit med om. Jag diskuterar på ett enkelt sätt hur det hänger ihop med hälsa och fysisk förmåga.
Jag kan prata om fysiska aktiviteter du varit med om. Jag diskuterar på ett utvecklat sätt hur det hänger ihop med hälsa och fysisk förmåga.
Jag kan prata om fysiska aktiviteter du varit med om. Jag diskuterar på ett välutvecklat sätt hur det hänger ihop med hälsa och fysisk förmåga.
Aktiviteter ute
Jag är med på olika aktiviteter utomhus och anpassar mig på ett ganska bra sätt till väder och plats och till allemansrätten.
Jag är med på olika aktiviteter utomhus och anpassar mig på ett bra sätt till väder och plats och till allemansrätten.
Jag är med på olika aktiviteter utomhus och anpassar mig på ett mycket bra sätt till väder och plats och till allemarätten.
Orientera
Jag kan orientera ganska bra i kända miljöer med hjälp av kartor.
Jag kan orientera bra i kända miljöer med hjälp av kartor.
Jag kan orientera mycket bra i kända miljöer med hjälp av kartor.
Förebygga skador
Jag kan beskriva på ett enkelt sätt hur man förebygger skador som man kan få när man leker, spelar eller idrottar.
Jag kan beskriva på ett utvecklat sätt hur man förebygger skador som man kan få när man leker, spelar eller idrottar.
Jag kan beskriva på ett välutvecklat sätt hur man förebygger skador som man kan få när man leker, spelar eller idrottar.
Nödsituationer vid vatten
Jag kan hjälpa någon i en nödsituation vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Jag kan hjälpa någon i en nödsituation vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Jag kan hjälpa någon i en nödsituation vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: