Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjdmatris år 4 ht 15 Presseskolan

Skapad 2015-10-07 16:42 i Presseskolan 4-6 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Bedömningsmatris enligt kunskapskraven för årskurs 4-6.
Grundskola 4 Slöjd

Beskriver kunskapskraven i årskurs 4-6. För att förtydliga kunskapskraven är dessa i sin tur indelade i olika förmågor.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Idéutveckling
I
Eleven bidrar till att utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven utvecklar idéer i slöjdarbetet med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven utvecklar idéer i slöjdarbetet med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Arbetssätt, hantverksmoment
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Handhavande av redskap, verktyg och maskiner
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Förmågan att välja tillvägagångssätt i slöjdarbetet
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt med hjälp av läraren.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt. Eleven får delvis hjälp av läraren.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: