Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gläntan 1-3 Idrott och hälsa

Skapad 2015-10-07 21:39 i Gläntanskolan Helsingborg
Matrisen är baserad på LGR 11 och ämnets centrala innehåll, övergripandemål och kunskapskrav.
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Matrisen omfattar de arbetsområden som vi arbetar med under år 1-3.
De gröna området markerar var eleven befinner sig på för utvecklingsnivå idag. Om vissa fält inte är ifyllda kan det bero på att området ännu inte behandlats eller är under pågående process.

Nivå 1
.
Nivå 2
Nivå 3
.
Nivå 4
Rörelse
Förmåga att utföra grovmotoriska grundformer (t.ex. krypa, åla, hoppa, springa, stödja)
 • Idh
 • Idh  1-3
Du behöver fortsätta träna på grovmotoriska grundformer (t.ex. krypa, åla, hoppa, springa, stödja).
Du anpassar dina rörelser ganska bra till aktiviteten. Du deltar i övningar och aktiviteter som tränar de grovmotoriska grundformerna.
Du anpassar dina rörelser bra till aktiviteten. Du behärskar i huvudsak de grovmotoriska grundformerna och deltar i övningar och aktiviteter som tränar dessa.
Du har god rörelseförmåga och anpassar dina rörelser mycket bra till aktiviteten. Du behärskar olika sammansatta grundformer och deltar i övningar och aktiviteter som tränar de grovmotoriska grundformerna.
Rörelse
Förmåga att delta i lekar, spel och idrotter som innefattar grovmotoriska grundformer i olika miljöer
 • Idh
 • Idh
 • Idh  1-3
Du har deltagit i för liten omfattning för att bli bedömd och behöver arbeta vidare för att nå nivå 2.
Du deltar vid olika rörelseaktiviter såväl inomhus som utomhus. Du rör dig på ett sätt som passar ganska bra till det du gör.
Du deltar vid rörelseaktiviteter såväl inomhus som utomhus. Du rör dig på ett sätt som passar bra till det du gör.
Rörelse
Förmåga att anpassa sina rörelser till takt och rytm
 • Idh
 • Idh  1-3
Du behöver träna på att röra dig i takt till musik.
Du deltar i lekar, danser och rörelser till musik. Du anpassar dina rörelser relativt väl till takt och rytm.
Du deltar i lekar, danser och rörelser till musik. Du anpassar dina rörelser bra till takt och rytm.
Rörelse
Förmåga att röra sig i vatten genom att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge
 • Idh
 • Idh
 • Idh  1-3
Du behöver fortsätta träna din vattenvana.
Du deltar i lekar och rörelser i vatten och du kan flyta i mag- och ryggläge.
Du kan flyta och simma i mag- och ryggläge.
Du simmar 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Hälsa och livsstil
Förmåga att samtala om den egna upplevelsen av lek, hälsa natur – och utevistelse
 • Idh
 • Idh
 • Idh  1-3
Du har deltagit i för liten omfattning vid diskussioner för att bli bedömd och behöver vara mer aktv i samtal för att nå nivå 2.
Du kan prata om vad du tänkte och kände när du idrottade eller ansträngde dig. Du förklarar på ett kortfattat sätt hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du kan prata om vad du tänkte och kände när du idrottade eller ansträngde dig. Du förklarar på ett utförligt sätt hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Friluftsliv och utevistelse
Aktiviteter i natur och utemiljö.
 • Idh
 • Idh  1-3
Du har deltagit i för liten omfattning för att bli bedömd och behöver arbeta vidare för att nå nivå 2.
Du deltar i lekar och aktiviteter utomhus och anpassar dig, dina kläder och utrustning ganska bra efter väder och aktivitet.
Du deltar i lekar och aktiviteter utomhus och anpassar dig, dina kläder och utrustning bra efter väder och aktivitet.
Friluftsliv och utevistelse
Förmåga att genomföra lekar och rörelser i natur- och utemiljö med allemansrätten som grund
 • Idh
 • Idh  1-3
Du har deltagit i för liten omfattning för att bli bedömd och behöver arbeta vidare för att nå nivå 2.
Du kan genomföra lekar och rörelser i natur- och utemiljö och anpassar dig ganska bra till allemansrättens regler.
Du kan genomföra lekar och rörelser i natur- och utemiljö och visar på mycket god kunskap om allemansrätten såväl teoretiskt som praktiskt.
Friluftsliv och utevistelse
Förmåga att orientera sig i närmiljö med enkla kartor
 • Idh
 • Idh
 • Idh  1-3
Du har deltagit i för liten omfattning för att bli bedömd och behöver arbeta vidare för att nå nivå 2.
Du kan till viss del hitta i kända miljöer med hjälp av enkla kartor.
Du kan på ett ganska bra sätt hitta i kända miljöer med hjälp av enkla kartor.
Du kan med god säkerhet hitta i kända miljöer med hjälp av enkla kartor.
Säkerhet
Förmåga att delta på ett säkert sätt och visa hänsyn vid lek, spel och idrotter
 • Idh
 • Idh  1-3
Du behöver arbeta vidare för att leva upp till förmågan.
Du visar viss hänsyn till dig själv och dina kamrater för att undvika skada.
Du visar hänsyn till dig själv och dina kamrater för att undvika skada.
Du visar mycket god hänsyn till dig själv och dina kamrater för att undvika skada.

Övergripande mål

De övergripande målen behandlas i läroplanen del 1 och 2 och är ämnesövergripande. Dessa är ej betygsgrundande.
Nivå 1
.
Nivå 2
Nivå 3
.
Nivå 4
Samarbete
Du behöver arbeta vidare för att leva upp till förmågan .
Du samarbetar och stöttar dina kamrater till viss del vid de olika aktiviteterna.
Du samarbetar och stöttar dina kamrater relativt väl vid de olika aktiviteterna.
Du samarbetar och stöttar dina kamrater väl vid de olika aktiviteterna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: