👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi HT 15 - En resa genom kroppen (del 3)

Skapad 2015-11-24 10:22 i Valhallaskolan Halmstad
Under vecka 47 t.o.m 48 kommer vi att lära oss mer om pubertet, identitet och fortplantning.
Grundskola 6 Biologi

Under vecka 47 t.o.m 48 kommer vi att lära oss mer om pubertet, identitet och fortplantning.

Rubrik 1

E
Du beskriver hur det fungerar.
C
Du förklarar hur det fungerar.
A
Du jämför med tidigare erfarenheter.
Föra diskussioner
  • Bi  E 6
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om hälsa så att diskussionerna går framåt på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om hälsa så att diskussionerna går framåt på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om hälsa så att diskussionerna går framåt på ett mycket bra sätt.
Använda fakta
  • Bi  E 6
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till situationen.
Begrepp
  • Bi  E 6
Du har baskunskaper i biologi. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i biologi. Du använder biologins begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper i biologi. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i biologin på ett utvecklat sätt. Du använder biologins begrepp på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper i biologi. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i biologin på ett välutvecklat sätt. Du använder biologins begrepp på ett mycket bra sätt.
Diskutera och jämföra
  • Bi  E 6
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om hälsa och pubertet. Du jämför hur det hänger ihop med hur kroppen fungerar.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om hälsa och pubertet. Du jämför hur det hänger ihop med hur kroppen fungerar.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om hälsa och pubertet. Du jämför hur det hänger ihop med hur kroppen fungerar.