👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg NP Delprov A – Focus: Speaking åk 6

Skapad 2015-11-29 18:46 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Betyget gäller ETT av de tre delproven som sedan sammanvägs till helhetsbetyget för NP i engelska. De två delarna "Reading/Listening Comprehension" och "Essay" äger rum och bedöms under vårterminen.
Grundskola 6 Engelska

Ur Skolverkets bedömningsmaterial:
Följande bedömningsfaktorer ges "som stöd för analysen vid en helhetsbedömning och ska ses som olika aspekter av kvaliteter i talat språk". (s.14) Innehåll:
- begriplighet och tydlighet – fyllighet och variation – olika exempel och perspektiv – sammanhang och struktur – anpassning till syfte, mottagare och situation Språk och uttrycksförmåga; Kommunikativa strategier:
– för att utveckla och föra samtal vidare – för att lösa språkliga problem genom t ex omformuleringar, förklaringar och förtydliganden Flöde (flyt och ledighet) Omfång, variation, tydlighet och säkerhet – vokabulär, fraseologi och idiomatik – uttal och intonation – grammatiska strukturer Anpassning till syfte, mottagare och situation

F
E
D
C
B
A
Ditt betyg på Delprov A
.
.