Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri år 8 - bedömning

Skapad 2015-12-03 09:24 i Läroverket Hudiksvall
Bedömning i arbetsområde i geometri Bedömningen grundas på skriftligt prov och muntliga resonemang i grupp
Grundskola 8 Matematik

Bedömning i arbetsområde i geometri Bedömningen grundas på skriftligt prov och muntliga resonemang i grupp

E
C
A
PROBLEMLÖSNING
Du visar att du har en idé om hur du ska lösa problem på något sätt. Till exempel genom att räkna ut arean på lövet i uppgift 4. Svaret behöver inte vara rätt, men kan vara rätt.
Du använder en fungerande metod för att lösa problem och visar det till exempel genom att räkna ut arean på lövet i uppgift 4 och kommer fram till rätt svar Du gör ett försök att lösa uppgift uppgift 8 och har en fungerande metod för att närma dig svaret. Svaret är inte rätt.
Du väljer fungerande metoder och strategier för att lösa problem och visar till exempel att du kan räkna ut priset på spegeln i uppift 8. Du har räknat ut priset för spegelglaset (area x pris) samt priset för list (omkrets x pris) och adderat dessa. Du har rätt svar.
BEGREPP
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det till exempel genom att svara i cm2 i uppgift 1 och 2b Du visar att du vet vad diameter är i uppgift 3
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det till exempel genom att svara med cm när det är längdmått och cm2 när det är areamått - i alla uppgifter. Du visar att du kan formeln för cirkelns area
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. Till exempel genom att räkna helt rätt på uppgift 8 Du har räknat helt rätt på omkretsen på figuren i uppgift 9
PROCEDUR (METOD)
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom geometri med tillfredsställande resultat. Du visar det till exempel genom att räkna rätt på arean på uppgift 1 och 2 Du har räknat rätt på cirkelns omkrets i uppgift 3
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom geometri med gott resultat. Du visar det genom att också räkna rätt på skalan på uppgift 2 Du har också räknat rätt på cirkelns area. Du räknar ut parallellogrammens area på något sätt
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter geometri med mycket gott resultat. Du visar det till exempel genom att du förstår hur man räknar ut höjden på parallellogrammen. Du räknar ut arean på parallellogrammen genom att använda enbart b x h Du räknar ut arean på lövet med alternativ metod till att fylla det med cm2-rutor. T.ex. genom att göra en rektangel i mitten
RESONEMANG
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
KOMMUNIKATION
Du kan på ett i huvudsak fungerande sätt redogöra för och samtal om hur du har kommit fram till svaret. Du använder till viss del symboler och andra matematiska uttrycksformer. Du visar det till exempel genom att visa hur du kommer fram till svaren i uppgift 1, 2, 3 och 7
Du kan på ett ändamålsenligt sätt redogöra för och samtal om hur du har kommit fram till svaret. Du använder symboler och andra matematiska uttrycksformer som passar i sammanhanget. Du visar det till exempel genom att du skriver A= och O= i samtliga uppgifter där du beräknar area eller omkrets Du sätter ut bas och höjd i uppgift 1, 2 och 7 Du har ritat diametern i uppgift 3 och skrivit tydliga formler för hur du räknar ut omkrets och area.
Du kan på ett effektivt sätt redogöra för och samtal om hur du har kommit fram till svaret. Du använder symboler och andra matematiska uttrycksformer med mycket god anpassning till sammanhanget Du visar det till exempel genom att du har mycket tydliga uträkningar i samtliga uppgifter. Du förklarar hur du kommer fram till sidans längd i uppgift 9 Du har skrivit tydliga förklaringar till hur du räknar i uppgift 8
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: