Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik vt år 2 Eklandaskolan

Skapad 2015-12-03 18:21 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Matris i matematik vt år 2.
Grundskola 2 Matematik

Taluppfattning och tals användning
Taluppfattning
Jag kan räkna med ental, tiotal och hundratal.
Jag kan dela upp tal i ental, tiotal och hundratal.
Jag kan storleksordna tal upp till 1000.
Jag kan avrunda till närmaste tiotal.
Addition och subtraktion
Jag kan räkna addition inom talområdet 0-100 med tiotalsövergång.
Jag kan räkna addition med talsortsräkning.
Jag kan räkna addition med uppställning.
Jag kan räkna subtraktion inom talområdet 0-100 med tiotalsövergång.
Jag kan räkna subtraktion med uppställning.
Jag kan göra enkla uträkningar med hjälp av miniräknare.
Multiplikation och division
Jag förstår vad multiplikation är.
Jag förstår sambandet mellan addition och multiplikation.
Jag kan 2ans, 5ans och 10ans multiplikationstabell.
Jag förstår vad division är.
Jag förstår sambandet mellan multiplikation och division.
Jag kan division med 2, delningsdivision och innehållsdivision.
Jag kan välja räknesätt.
Algebra
Mönster
Jag kan fortsätta ett geometriskt mönster.
Jag kan fortsätta ökande och minskande talmönster.
Geometri
Geometriska objekt
Jag kan namnen på de geometriska objekten kvadrat, kub, triangel, pyramid, rektangel och rätblock.
Jag kan beskriva och jämföra geometriska objekt utifrån deras egenskaper. Begreppen hörn och sida samt hörn, sidoyta och kant.
Jag kan rita och måla symmetriska bilder och mönster.
Massa
Jag kan mäta massa i kg.
Jag kan jämföra,uppskatta och mäta olika föremåls massa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: