Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska diagnoser - årskurs 5

Skapad 2015-12-05 10:29 i Rösjöskolan Sollentuna
Här redovisas resultatet från de diagnoser (Skolverkets material) som eleverna gör i Engelska under årskurs 5.
Grundskola F Engelska

Insats krävs
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförståelse
"At the same time" Eleven läser sju stycken kortare texter om barn i andra länder. Uppiften är att para ihop olika påståenden med rätt text. Totalt antal rätt: 10 Genomfördes HT15 (November)
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Eleven behöver stöd för att förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. 0-4 korrekta svar
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. 5-6 korrekta svar
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. 7-8 korrekta svar
Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. 9-10 korrekta svar
Skriva
"A place I like" Eleven ska skriva en text på engelska med hjälp av "hjälpfrågor" om en plats de tycker om. De ska skriva så mycket de kan. Genomfördes HT15 (December
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
I skriftlig interaktion behöver eleven stöd för att kunna uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Hörförståelse
"News magazine" Eleven lyssnar på ett radioprogram med olika sändningar och svarar dels på frågor med på förhand givna svarsalternativ och dels på frågor där de ska skriva ett ord. Totalt antal rätt: 20 Genomfördes HT15 (December)
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Eleven behöver stöd för att kunna förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo. 0-12 korrekta svar
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo. 13-15
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo. 16-18
Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo. 19-20 korrekta svar
Muntlig diagnos - VT16
"Ask me, tell me" Eleverna får i par föra ett samtal på engelska med hjälp av stödkort med stödord och förutbestämda ämnen.
 • En  E 6
 • En  C 6
I muntlig interaktion är eleven på väg att kunna uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Hörförståelse - VT16
"Travelling to school" Eleven lyssnar på en man som berättar om ett minne från sin barndom. och svarar dels på frågor med på förhand givna svarsalternativ och dels på frågor där de ska skriva ett ord. Totalt antal rätt: 18 poäng
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Eleven behöver stöd för att kunna förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo. 0- 4 korrekta svar
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo. 5 - 9 poäng
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo. 10 -14 poäng
Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo. 15 - 18 poäng
Läsförståelse - VT16
"Fun things to do" Eleverna läser tre olika texter om barn och deras fritidsintressen och svarar sedan på frågor med antingen svarsalternativ eller där de ska skriva egna kortare svar. Totalt antalt poäng: 18 poäng
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Eleven behöver stöd för att förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. 0-9 poäng
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. 10-13 poäng
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. 14-16 poäng
Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. 17-18 poäng
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: