Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik, 1-6 TALUPPFATTNING Lilla Lackarebäck

Skapad 2015-12-06 18:17 i Lackarebäcksskolans grundsärskola Mölndals Stad
Matematik år 1-6 taluppfattning
Grundsärskola 1 – 6 Matematik

Bedömningen avser

Området taluppfattning för åk 1-6 i grundsärskolan. Matrisen visar progressionen i elevens lärande. När eleven slutar åk 6 skall den enligt läroplanen (Lgrsä 11) kunna medverka i, på ett delvis ändamålsenligt vis eller med säkerhet kunna hantera det områden som finns på nivå 8.
Nivå 1
.
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Nivå 6
Nivå 7
Nivå 8
TALUPPFATTNING
Naturliga tal mellan 1 och 1000 och hur de storleksordnas, jämförs och delas upp. Hur de används för att ange antal och ordning.
Förstår sambandet mellan antal-siffra 0-5.
Förstår sambandet mellan antal-siffra 0-10.
Kan storleksordna, jämföra och dela upp talen 0-10.
Kan storleksordna, jämföra och dela upp talen 0-20.
Kan storleksordna, jämföra och dela upp talen 0-100.
Kan storleksordna, jämföra och dela upp talen 0-200.
Kan storleksordna, jämföra och dela upp talen 0-200.
Kan storleksordna, jämföra och dela upp talen 0-1000.
TALUPPFATTNING
Naturliga tal och hur de uttrycks och visas med ord, konkret material, symboler, bilder och på tallinje
Kan tallinjen och talens grannar upp till 5.
Kan tallinjen och talens grannar upp till 10. Kan uttrycka tal och antal med ord, konkret material och siffra.
Kan tallinjen och talens grannar upp till 20. Kan uttrycka tal och antal med ord, konkret material och siffra.
Kan tallinjen och talens grannar upp till 100. Kan uttrycka tal och antal med ord, konkret material och siffra.
Kan udda och jämna tal.
Kan upptäcka mönster i enkla talföljder.
Kan konstruera och redogöra för enkla talmönster.
Kan tallinjen och talens grannar upp till 1000. Kan uttrycka tal och antal med ord, konkret material och siffra.
TALUPPFATTNING
De fyra räknesätten och hur de kan uttryckas och visas med ord, konkreta material, bilder och symboler. Likhetstecknets innebörd.
Beräknar och löser uppgifter med addition och subtraktion 0-5 med konkret material, bilder och symboler.
Förstår betydelsen av likhetstecknet.
Kan tecknen + och - .
Beräknar och löser uppgifter med addition och subtraktion 0-10 med konkret material, bilder och symboler.
Beräknar och löser uppgifter med addition och subtraktion 0-20 med konkret material, bilder och symboler.
Beräknar och löser uppgifter med addition och subtraktion 0-100 med konkret material, bilder och symboler.
Beräknar och löser uppgifter med addition och subtraktion 0-100 med konkret material, bilder och symboler.
Beräknar och löser uppgifter med addition och subtraktion 0-1000 med konkret material, bilder och symboler.
TALUPPFATTNING
Centrala metoder för addition och subtraktion vid huvudräkning, skriftliga metoder och med hjälp av digital teknik.
Beräknar och löser uppgifter med addition och subtraktion 0-5 med huvudräkning, skriftligt.
Beräknar och löser uppgifter med addition och subtraktion 0-10 med huvudräkning, skriftligt och med hjälp av digital teknik.
Beräknar och löser uppgifter med addition och subtraktion 0-20 med huvudräkning, skriftligt och med hjälp av digital teknik.
Beräknar och löser uppgifter med addition och subtraktion 0-100 med huvudräkning, skriftligt och med hjälp av digital teknik.
Beräknar och löser uppgifter med addition och subtraktion 0-100 med huvudräkning, skriftligt och med hjälp av digital teknik.
Beräknar och löser uppgifter med addition och subtraktion 0-100 med huvudräkning, skriftligt och med hjälp av digital teknik.
Beräknar och löser uppgifter med addition och subtraktion 0-200 med huvudräkning, skriftligt och med hjälp av digital teknik.
Beräknar och löser uppgifter med addition och subtraktion 0-1000 med huvudräkning, skriftligt och med hjälp av digital teknik.
TALUPPFATTNING
Tal i bråkform.
Förståelse för begreppen hälften och dubbelt.
Förståelse att en enhet kan delas upp i delar - hel och halv/hälften.
Kan namnge hel och halv.
Kan namnge hel och halv.
Kan namnge 1/3, och 1/4.
Förståelse att en enhet kan delas upp i tredjedelar och fjärdedelar
Kan namnge 1/3, och 1/4.
TALUPPFATTNING
Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer.
Bedömma flest eller minst i en vardaglig situation.
Bedömma och använda begreppen hälften och dubbelt i en vardaglig situation.
Bedömma och räkna ut hur många antal som behövs i en vardaglig situation, 0-5
Bedömma om ett antal är lika eller olika i en vardaglig situation.
Bedömma om det skall vara + eller - som metod i en vardaglig situation.
Bedömma och använda begreppen hel och hälften i en vardaglig situation.
Bedömma och räkna ut hur många antal som behövs i en vardaglig situation, 0-10
Bedömma och räkna ut hur många antal som behövs i en vardaglig situation, 0-50
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: