Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris Svenska åk 4 - 6

Skapad 2015-12-16 14:22 i Lunds skola Hudiksvall
Grundskola 4 – 6 Svenska

Svenska

Läsa

Läsning
Du läser ålderstypiska böcker med visst flyt.
Du läser ålderstypiska böcker med flyt.
Du läser ålderstypiska böcker med gott flyt.
Du läser olika typer av skönlitterära böcker med mycket gott flyt.
Du kan på ett enkelt sätt berätta om det du läst.
Du gör enkla sammanfattningar av det du läst.
Du gör sammanfattningar och kan reflektera över det du läst.
Du gör utvecklade sammanfattningar och reflektioner kring det du läst.
Läsförståelse
Du läser ålderstypiska texter och förstår det som återges direkt i texten.
Du läser ålderstypiska texter och kan läsa mellan raderna, dra enkla slutsatser av det du läst.
Du läser ålderstypiska texter och kan dra slutsatser av och tolka det du läst.
Du läser olika slags texter och kan dra slutsatser av och tolka det du läst.

Skriva

Berättelser
Du skriver enkla berättelser med ett visst sammanhang.
Du skriver berättelser med enkel struktur som början, mitt och slut.
Du skriver berättelser med struktur. Du har viss variation i dina berättelser. Du kan med stöd bearbeta dina texter.
Du skriver olika typer av berättelser med tydlig struktur och innehåll och använder ett varierat språk. Du kan bearbeta dina texter.
Faktatexter
Du kan med stöd välja ut fakta och skriva en enkel text.
Du söker, väljer ut och sammanställer information från någon källa. Du gör arbeten med enkel struktur.
Du söker, väljer ut och sammanställer fakta från några källor. Du skriver texter med god struktur och använder egna ord och beskrivningar.
Du söker, väljer ut och sammanställer fakta från några källor. Du skriver texter med väl utvecklad struktur och använder egna formuleringar. Du visar god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Skrivteknisk förmåga
Du skriver ljudenligt och med en enkel meningsbyggnad.
Du känner till några grundläggande språkliga regler i stavning och meningsbyggnad.
Du skriver med grundläggande språkliga regler i stavning och meningsbyggnad.
Du skriver med god kunskap om språkliga regler i stavning och meningsbyggnad.

Tala

Samtal
Du deltar i samtal.
Du deltar i samtal, ställer frågor och framför åsikter. Du lyssnar på vad som sägs.
Du deltar i samtal, ställer frågor och framför egna åsikter som för samtalet framåt. Du lyssnar på vad andra säger.
Du kan vill, och vågar uttrycka dig muntligt. Du förklarar vad du menar, och ställer frågor som för samtalet framåt. Du framför egna åsikter på ett sätt som för samtalet framåt. Du lyssnar på vad andra säger och kan bygga vidare på det som sagts.
Muntlig framställning
Du gör enkla muntliga redovisningar.
Du gör muntliga framställningar med viss struktur som inledning, innehåll och avslutning.
Du genomför muntliga redovisningar med fungerande struktur som inledning, innehåll och avslutning.
Du genomför muntliga redovisningar med stor säkerhet och tydlig struktur som inledning, innehåll och avslutning.

Ny rubrik

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: