Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris i matematik inför utvecklingssamtalen VT 16

Skapad 2016-01-05 16:14 i Pysslingen Skolor Alfaskolan Pysslingen
Grundskola F – 3 Matematik
Nivå 1
Osäker
Nivå 2
På god väg
Nivå 3
Säker
Taluppfattning
Jag kan storleksordna inom talområdet 0-100.
Taluppfattning
Jag har automatiserat talkamraterna 0-10.
Taluppfattning
Jag förstår siffrornas värde i tal som innehåller tiotal och ental.
Taluppfattning
Jag kan med huvudräkning genomföra uppgifter med addition och subtraktion inom talområdet 0-20.
Taluppfattning
Jag kan med huvudräkning genomföra uppgifter med addition och subtraktion utan tiotalsövergång inom talområdet 0-100. T.ex. 73+5, 39-11.
Taluppfattning
Jag kan med huvudräkning genomföra uppgifter med addition och subtraktion med tiotalsövergång inom talområdet 0-100. T.ex. 78+7, 32-17.
Taluppfattning
Jag kan välja rätt räknesätt när jag läser en räknehändelse (addition/subtraktion).
Taluppfattning
Jag kan välja rätt räknesätt när jag läser en räknehändelse (multiplikation/divsion).
Taluppfattning
Jag kan skriva en egen räknehändelse till addition/subtraktion.
Taluppfattning
Jag kan skriva en egen räknehändelse till multiplikation/division
Taluppfattning
Jag kan 2:ans, 5:ans och 10:ans multiplikationstabell.
Algebra
Jag förstår likhetstecknets betydelse.
Algebra
Jag kan se enkla mönster i talföljd. T.ex. 3, 6, 9, ___, 15, 18, ___
Geometri
Jag kan genomföra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av volym. Jag kan enheterna liter och deciliter.
Geometri
Jag kan avläsa klockans hel- och halvtimmar, kvart i och kvart över.
Geometri
Jag kan avläsa 5 i/över, 10 i/över, 20 i/över.
Problemlösning
Jag vet vilken arbetsgång jag ska följa vid problemlösning och kan lösa problem genom att rita och/eller göra uträkningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: