Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris slöjden Toråsskolan ht16

Skapad 2016-01-09 22:24 i Toråsskolan 4-9 Skall avslutas Kungsbacka Förskola & Grundskola
l Bedömningsmatris enligt kunskapskraven för årskurs 4-6.
Grundskola 4 – 6 Slöjd

Beskriver kunskapskraven i årskurs 4-6. För att förtydliga kunskapskraven är dessa i sin tur indelade i olika förmågor.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Idéutveckling
I
Jag kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Jag kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Jag kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som jag själv har sökt upp.
Arbetssätt, hantverksmoment
  • Sl
Jag kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Jag kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Jag kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Handhavande av redskap, verktyg och maskiner
I arbetet med några hantverkstekniker kan jag använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan jag använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan jag använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Förmågan att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet
  • Sl
Under arbetsprocessen bidrar jag till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt med hjälp av min lärare.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer jag handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt. Jag får delvis hjälp av min lärare.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer jag handlingsalternativ som leder framåt.
Förmåga att välja och motivera tillvägagångssätt utifrån syfte, kvalitets- och miljöaspekter
Jag ger enkla motiveringar till mina val.
Jag ger utvecklade motiveringar till mina val.
Jag ger välutvecklade motiveringar till mina val.
Förmågan att analysera och värdera arbetsårocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
  • Sl
Jag kan ge enkla omdömen om min arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Jag kan ge utvecklade omdömen om min arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Jag kan ge välutvecklade omdömen om min arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Förmågan att tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck
  • Sl
Jag tolkar slöjdföremåls uttryck och för då ett enkelt resonemang om symboler, färg, form och material.
Jag tolkar slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material
Jag tolkar slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: