Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundmatris i Bild år 4-5 Team Södra Sandby

Skapad 2016-01-10 12:44 i Byskolan Lunds för- och grundskolor
Stöd för att sätta upp mål och bedömning för elevens utveckling i ämnet bild i åk 4-6 samt betygssättning i åk 6.
Grundskola 5 Bild

Rubrik 1

Godtagbara kunskaper för årskursen
Utvecklande kunskaper för årskursen
Väl utvecklande kunskaper för årskursen
Ny nivå
Bildframställning
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Tekniker och material för bildframställning
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett ganska så väl fungerande och varierat sätt.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt.
Kombinerar bildelement
Eleven kombinerar några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kombinerar några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kombinerar några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
Ideutveckling
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida och historiska bilder och inspirationsmaterial
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och inspirationsmaterial
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och inspirationsmaterial
Formulera och välja handlingsalternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulera och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulera och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Bildpresentation
Eleven kan presentera sina bilder med viss anpassning till syftet.
Eleven kan presentera sina bilder med relativt god anpassning till syftet.
Eleven kan presentera sina bilder med god anpassning till syftet.
Omdöme om eget arbete
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Bildanalys
Eleven kan föra enkla och till viss del motiverade samtal om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl motiverade samtal om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Eleven kan föra utvecklade och väl motiverade samtal om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Ny aspekt

Ny rubrik

Godtagbara kunskaper för årskursen
Utvecklande kunskaper för årskursen
Väl utvecklande kunskaper för årskursen
Ny nivå
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: