Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundmatris i Engelska år 4-5 Team Södra Sandby

Skapad 2016-01-10 12:53 i Byskolan Lunds för- och grundskolor
Generell matris för flera arbetsområden
Grundskola 5 Engelska

Lyssna och läsa

Ej testat ännu
Ej uppnått
--------------->
--------------->
--------------->
Förstå skiven engelska
  • En  E 6
Du har ännu inte visat denna förmåga.
Du visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer i det du läst eller hört.
Du visar att du förstår det viktigaste av innehållet i det du läst eller hört.
Du visar att du förstår helheten och viktiga detaljer läst eller hört.
Förstå talad engelska
  • En  E 6
Du behöver lyssna och försöka förstå talad engelska.
Du visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer i det du hört.
Du visar att du förstår det viktigaste av innehållet i det du hört.
Du visar att du förstår helheten och viktiga detaljer i det du hört.
Återberätta
  • En  E 6
Du har ännu inte visat denna förmåga.
Du kan i enkel form redogöra för och kommentera innehållet och vissa detaljer i det du läst eller hört. Du kan med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner.
Du kan i enkel form redogöra för innehållet i det du läst eller hört. Du kan med godtagbart resultat agera utifrån instruktioner och budskap.
Du kan översiktligt och detaljerat redogöra för och kommentera innehållet i det du läst eller hört. Du kan med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner.
Strategier
  • En  E 6
Du behöver träna mer på att hitta sätt att ta reda på det du inte förstår.
Du ställer frågor, slår upp ord eller använder kroppsspråk för att förstå bättre.
Du ställer frågor, slår upp ord eller använder kroppsspråk för att förstå bättre.
Du använder flera strategier för att förstå bättre.

Skriva

Ej testat ännu
Ej uppnått
--------------->
--------------->
--------------->
Skriva
  • En  E 6
Du behöver träna mer på att formulera dig och förbättra dina texter.
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Du kan göra flera enkla förbättringar av dina texter.
Du kan formulera dig relativt enkelt och begripligt med fraser och meningar. Du kan göra enstaka, enkla förbättringar av dina texter.
Du kan formulera dig tydligt och sammanhängande. Du kan bearbeta och göra förbättringar av dina texter.
Strategier
  • En  E 6
Du behöver träna mer på att hitta sätt att ta reda på det du inte förstår.
Du ställer frågor, slår upp ord eller använder kroppsspråk för att förstå bättre.
Du ställer frågor, slår upp ord eller använder kroppsspråk för att förstå bättre .
Du använder flera strategier för att förstå bättre.

Tala

Ej testat ännu
Ej uppnått
--------------->
--------------->
--------------->
Muntliga framföranden
  • En  E 6
Du har ännu inte visat denna förmåga.
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Du kan göra enkla förbättringar av dina framföranden.
Du kan formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Du kan göra enstaka, enkla förbättringar av dina framföranden.
Du kan formulera dig tydligt och sammanhängande. Du kan göra förbättringar av dina framföranden.
Samtal och dialog
  • En  E 6
Du har ännu inte visat denna förmåga.
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med med ord, fraser och meningar.
Du kan uttrycka dig enkelt och relativt begripligt med ord, fraser och meningar.
Du kan uttrycka dig tydligt med ord, fraser och meningar anpassat till syfte, mottagare och/eller situation.
Strategier
  • En  C 6
Du behöver träna mer på att hitta sätt att ta reda på det du inte förstår.
Du ställer frågor, slår upp ord eller använder kroppsspråk för att förstå bättre.
Du ställer frågor, slår upp ord eller använder kroppsspråk för att förstå bättre. .
Du använder flera strategier för att förstå bättre.

Kultur och samhälle

Ej testat ännu
Ej uppnått
--------------->
--------------->
--------------->
Kunskap om engelsktalande länder.
  • En  E 6
Du har ännu inte visat denna förmåga.
Du har kännedom om några områden vad gäller kultur, samhällsfrågor och livsvillkor i engelsktalande länder och kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du har kännedom om några områden vad gäller kultur, samhällsfrågor och livsvillkor i engelsktalande länder och kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du har kännedom om några områden vad gäller kultur, samhällsfrågor och livsvillkor i engelsktalande länder och kan kommentera och göra översiktliga jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: