Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVENSKA kunskapskrav åk 3, Kunskapsstaden Helsingborg

Skapad 2016-01-10 19:31 i Allerums skola Helsingborg
Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3
Grundskola 1 – 3 Svenska

Kunskapskraven för åk 3 i svenska

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

# formulera sig och kommunicera i tal och skrift, # läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, # anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, # urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och # söka information från olika källor och värdera dessa.
 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3
På väg
Uppnått
Lässtrategier
 • Sv   3
Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Läsförståelse
 • Sv   3
Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
Resonera
 • Sv   3
Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
Skriva texter
 • Sv   3
Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
Elevnära texter
 • Sv   3
I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Berättande texter
 • Sv   3
De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
Söka information
.
 • Sv   3
Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter
Ämnesspecifika ord & begrepp
 • Sv   3
Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
Kombinera text och bild
 • Sv   3
Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
Ge omdömen, bearbeta och förtydliga
 • Sv   3
Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
Samtala om elevnära frågor
 • Sv   3
Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
Berätta tydligt
 • Sv   3
När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
Ge och ta muntliga instruktioner
 • Sv   3
Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: