Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 6A

Skapad 2016-01-11 16:43 i Ljungskileskolan Uddevalla
kunskapsnivåer utifrån matematikboken Matte Direkt Borgen 6A
Grundskola 6 Matematik
Tal
Förstå varför vi använder decimaler.
Kunna storleksordna decimaltal.
Förstå betydelsen av orden deci, centi och milli.
Kunna räkna med decimaltal.
Negativa tal.
Bråk
Kunna läsa och skriva bråk.
Veta vad som menas med täljare och nämnare.
Känna till och kunna använda begreppen bråkform och blandad form.
Kunna addera och subtrahera bråk med samma nämnare.
Kunna räkna ut en viss dela av ett antal, tex 3/5 av 20.
Kunna jämföra bråk.
Geometri
Kunna mäta och räkna ut omkretsen på olika geometriska figurer.
Kunna räkna ut arean av rektanglar, kvadrater och trianglar.
Kunna använda de vanligaste enheterna för area: cm2, dm2 och m2.
Statistik
Kunna läsa av och tolka stapeldiagram, linjediagram och cirkeldiagram.
Kunna rita och redovisa fakta i ett stapeldiagrameller linjediagram.
Kunna beräkna medelvärde.
Problemlösning
Du kan läsa och hämta fakta ur en text när du ska lösa matematiska uppgifter.
Du kan ta hjälp av att rita en bild för att lösa ett matematiskt problem.
Du kan lösa problem genom att pröva dig fram.
Du kan lösa problem genom att leta mönster i tal och bild.
Du ska kunna att division är motsats till multiplikation och att subtraktion är motsatsen till addition.

Kommentar

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: