Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 8

Skapad 2016-01-13 15:16 i Ekhagaskolan Mölndals Stad
Grundskola 8 Matematik
Taluppfattning år 8
skriva tal i potensform multiplicera och dividera med positiva tal som är mindre än 1. Addera och subtrahera negativa tal.
F Eleven når ännu inte kunskapskraven.
E Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik med tillfredställande resultat.
C Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik med gott resultat.
A Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva i matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik med mycket gott resultat.
Geometri år 8
Beräkna arean av rektanglar, parallellogram, trianglar och cirklar. Använda skala och göra mätningar i en ritning. Begräningsningsarea, befolkningstäthet.
Eleven når ännu inte kunskapskraven.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom geometri med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom geometri med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom geometri med mycket gott resultat.
Algebra år 8
Skriva ett uttryck, beräkna värdet av och tolka uttryck. Förenkla uttryck skrivna med parenteser. Lösa olika typer av ekvationer. Lösa problem med hjälp av ekvationer. Mönster.
Eleven når ännu inte kunskapskraven.
Beskriver någon skillnad mellan ett uttryck och en formel. Formulerar någon relevant ekvation eller annan metod utifrån ett enkelt problem. Genomför metoder och beräkningar godtagbart t.ex. enkel ekvationslösning Beskriver med någon uttryckform de strukturer som kännetecknar ett mönster t.ex. med ord, bild eller algebraiska symboler
Kan hantera uttryck och ekvationer med goda resultat. Löser problem och ger korrekt svar.Använder en tydlig ekvationslösning med ett korrekt svar eller annan metod med korrekt svar. Har en tydlig redovisning redovisning med godtagbart svar
Använder begrepp med stor säkerhet. Löser hela problem med lämpliga avrundningar och godtagbara svar. Använder en generell metod, använder formler etc.Har en tydlig redovisning av hela problem med korrekt matematiskt språk.
Samband år 8
Rita koordinatsystem Ange koordinater för en punkt i ett koordinatsystem. Beskriva proportionella samband med hjälp av diagram och formler. Beskriva andra linjära samband och tolka dem.
Eleven når ännu inte kunskapskraven.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom samband och förändring med mycket gott resultat.
Bråk och procent åk 8
jämföra storleken på olika bråk Förkorta och förlänga bråk. Räkna ut procentsatsen. Förstå och använda procent vid jämförelser. Addera och subtrahera bråk. Räkna med förändringsfaktorer. Använda ekvationer för att lösa procentproblem. Dividera bråk, Multiplicera, dividera och förkorta bråk skrivna med variabler.
Eleven når ännu inte kunskapskraven.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Sannolikhet, åk 8
Förklara vad som menas med begreppet sannolikhet. Räkna med likformig sannolikhetsfördelning Beskriva hur sannolikhet kan bestämmas genom att göra praktiska försök . Räkna med kombinationer. Använda utfallsdiagram och träddiagram. Räkna med oberoende och beroende händelser.
Eleven har ännu inte nått kunskapskraven.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom sannolikhet med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom sannolikhet med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom sannolikhetslära med mycket gott resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: