Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapskrav år 3, NO

Skapad 2016-01-13 15:44 i Bergagårdsskolan Öckerö
Kunskapskraven är uppdelade mening för mening i en enkel tabell.
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3) Biologi Fysik Kemi

Kunskapskrav år 3 NO

Arbetar mot kunskapskravet för år 3
 Har nått kunskapskravet för år 3
NO
Eleven kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
NO
Eleven kan samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
NO
I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
NO
Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer.
Biologi
Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan.
Fysik
Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om kraft och rörelse.
Kemi
Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om vatten och luft.
NO
Eleven gör enkla observationer av årstider.
Biologi
Eleven berättar om några av människans kroppsdelar och sinnen.
Biologi
Eleven diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
Biologi
I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
Biologi
Eleven namnger några djur och växter.
Biologi
Eleven sorterar dem efter olika egenskaper Eleven beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
Biologi
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
Fysik
Eleven kan samtala om tyngdkraft i relation till lek och rörelse.
Fysik
Eleven kan samtala om jämvikt i relation till lek och rörelse.
Fysik
Eleven kan samtala om friktion i relation till lek och rörelse.
Fysik
Eleven kan berätta om ljus.
Fysik
Eleven kan berätta om och ljud.
Fysik
Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
Kemi
Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
Kemi
Eleven kan ge exempel på egenskaper hos vatten och relatera till egna iakttagelser.
Kemi
Eleven kan ge exempel på egenskaper hos luft och relatera till egna iakttagelser.
Kemi
Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: