Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris engelska åk 4

Skapad 2016-01-14 10:22 i Ingaredsskolan Alingsås
Grundskola 4 Engelska

Lyssna och förstå

Uppfyller ej kunskapskraven
Uppfyller kunskapskraven
Uppfyller kunskapskraven väl
Uppfyller kunskapskraven mycket väl
Förstå och tolka innehållet i talad engelska.
Eleven behöver stöd för att förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad engelska i lugnt tempo.

Läsa och förstå

Uppfyller ej kunskapskraven
Uppfyller kunskapskraven
Uppfyller kunskapskraven väl
Uppfyller kunskapskraven mycket väl
Förstå och tolka innehållet i olika slags texter.
Eleven behöver stöd för att förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Skriva

Uppfyller ej kunskapskraven
Uppfyller kunskapskraven
Uppfyller kunskapskraven väl
Uppfyller kunskapskraven mycket väl
Formulera sig och kommunicera i skrift.
Eleven behöver stöd för att formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar i skriftliga framställningar av olika slag.
Eleven kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar i skriftliga framställningar av olika slag.
Eleven kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande i skriftliga framställningar av olika slag.
Eleven kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande i skriftliga framställningar av olika slag.
Formulera sig och kommunicera i skrift.
Eleven behöver stöd för att bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna skriftliga framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation.
Eleven kan bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna skriftliga framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation.
Eleven kan bearbeta och göra enkla förbättringar av sina skriftliga framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation.
Eleven kan bearbeta och göra enkla förbättringar av sina skriftliga framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation.

Tala

Uppfyller ej kunskapskraven
Uppfyller kunskapskraven
Uppfyller kunskapskraven väl
Uppfyller kunskapskraven mycket väl
Formulera sig och kommunicera i tal.
Eleven behöver stöd för att formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar i muntliga framställningar av olika slag.
Eleven kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar i muntliga framställningar av olika slag.
Eleven kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande i muntliga framställningar av olika slag.
Eleven kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande i muntliga framställningar av olika slag.
Formulera sig och kommunicera i tal.
Eleven behöver stöd för att bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av sina muntliga framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation.
Eleven kan bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av sina muntliga framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation.
Eleven kan bearbeta och göra enkla förbättringar av sina muntliga framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation.
Eleven kan bearbeta och göra enkla förbättringar av sina muntliga framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation.

Livsvillkor, kultur och samhällsfrågor i engelsktalande länder.

Uppfyller ej kunskapskraven
Uppfyller kunskapskraven
Uppfyller kunskapskraven väl
Uppfyller kunskapskraven mycket väl
Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
Eleven behöver stöd för att kunna kommentera i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och för att kunna göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kan kommentera i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kan kommentera i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kan kommentera översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Språkutveckling utifrån olika medier

Uppfyller ej kunskapskraven
Uppfyller kunskapskraven
Uppfyller kunskapskraven väl
Uppfyller kunskapskraven mycket väl
Kunna söka, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor.
Eleven behöver stöd för att välja enkla texter och talat språk från olika medier och kan med viss relevans använda sig av materialet i egen produktion.
Eleven kan välja enkla texter och talat språk från olika medier och kan med viss relevans använda sig av materialet i egen produktion.
Eleven kan välja enkla texter och talat språk från olika medier och kan på ett relevant sätt använda sig av materialet i egen produktion.
Eleven kan välja enkla texter och talat språk från olika medier och kan på ett relevant och effektivt sätt använda sig av materialet i egen produktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: