Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris i engelska 4-6 - förmågor

Skapad 2016-01-14 20:31 i Västerholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Engelska

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Lyssna
Lyssna samt visar förståelse genom att t.ex. reflektera, återge och samtala kring t.ex. presentation, berättelse, beskrivningar, meddelanden, instruktioner,
  • En
Du visar att du förstår vad någon säger om de använder ett enkelt språk och talar sakta och tydligt. T.ex hälsningsfraser och enkla meningar: "Sit down." "My name is.."
Du visar att du till viss del förstår helheten i t.ex. en enkel dialog, instruktion eller berättelse om det handlar om saker som är välbekanta för dig.
Du visar att du till stor del förstår när någon berättar om t.ex. familj och fritidsintressen eller återberättar en händelse. Du förstår främst huvudinnehållet och enkla detaljer.
Du visar att du förstår huvudinnehållet om välbekanta områden som man regelbundet stöter på i skolan och på fritiden. Du förstår i stora drag aktuella frågor eller ämnen av personligt intresse, om språket talas relativt långsamt och tydligt.
Tala
t.ex. presentation, berättelse, beskrivningar, meddelanden, instruktioner,
  • En
Du använder dig av ett enkelt språk och av välbekanta och inövade ord och fraser. Du uttrycker dig kortfattat och behöver stöd med att formulera meningar eller ord.
Du använder dig av kända ord, fraser och meningar för att t.ex. berätta eller presentera något. Du utvecklar dina svar och använder dig av fullständiga meningar. Du behöver visst stöd när du ska berätta något och formulera dig muntligt.
Du använder ditt ordförråd inom kända ämnesområden för att t.ex berätta, presentera eller beskriva. Du utvecklar innehållet genom att även beskriva med mer detaljer.
Du uttrycker dig på ett tydligt och säkert sätt och du har ett flyt i språket. Du utvecklar innehållet i budskapet genom att t.ex. beskriva och förklara, samt varierar språket genom att använda dig av olika ord och fraser.
SAMTALA (kommunicera, formulera)
För en dialog med andra i tal/skrift.
  • En
  • En
Du deltar i samtal och diskussioner genom att besvara enkla frågor inom välbekanta ämnesområden. Du använder dig av inövade ord och fraser. Du behöver mycket stöd när du ska uttrycka dig.
Du deltar i samtal och diskussioner på ett enkelt sätt om välbekanta ämnen. Du ställer och besvarar enkla frågor och använder dig främst av inövade ord och fraser. Du behöver visst stöd för att uttrycka dig.
Du deltar i samtal och diskussioner kring bekanta ämnen eller vardagssituationer. Du inleder samtal, samt ställer och besvarar frågor för att föra samtalet vidare. Du kommunicerar utan vidare stöd.
Du inleder och deltar i samtal av olika slag. Du bidrar till att hålla samtalet igång genom att svara, ställa frågor och följdfrågor inom ämnet. Du bidrar med egna reflektioner samt bemöter t.ex. andras åsikter.
LÄSA OCH FÖRSTÅ (förstå och tolka)
Läsa samt visa förståelse genom att t.ex. reflektera, återge och samtala kring innehållet i olika slags texter t.ex. presentation, berättelse, beskrivningar, meddelanden, instruktioner,
  • En
Du läser och förstår enkla ord och meningar till bilder. Du behöver stöd i din läsning. Du räcker upp handen någon enstaka gång och svarar på frågor om det lästa.
Du läser och visar att du till viss del förstår enkla texter om det handlar om något välbekant ämne, t.ex.om familj och fritidsintressen. Du behöver visst stöd i din läsning.
Du läser och förstår till stor del texter av olika slag som handlar om kända situationer och ämnen. Du har ett bra flyt i läsningen.
Du läser olika typer av texter anpassade efter ålder. Du visar att di förstår innehåll och detaljer i längre sammanhängande texter som handlar om främst kända ämnesområden. Läser även ”mellan raderna” och med ett bra flyt.
SKRIVA
t.ex. presentation, berättelse, beskrivningar, meddelanden, instruktioner,
  • En
Du skriver kända ord och/eller meningar till bilder, t.ex. ”It is a cat.” Du använder ett enkelt språk så att andra förstår. Du behöver stöd i att uttrycka dig skriftligt och hjälp med meningsbyggnad, stavning etc. Finns språkliga fel som förstör, vilket gör att mottagaren har svårt att förstå. T.ex: svenska ord, ordföljd, uttryck.
Du skriver t.ex. enkla dialoger och meddelanden. Du använder kända ord, fraser och meningar inom välbekanta ämnesområden, Du behöver visst stöd i att utrycka dig skriftligt med t.ex stavning. Finns språkliga fel som stör, vilket ibland gör det svårt för mottagaren att förstå.
Du skriver tydliga och sammanhängande texter t.ex. brev, instruktioner, och korta berättelser. Du använder ett någorlunda varierat ordförråd för att t.ex. berätta och beskriva främst inom kända ämnesområden. Har ett språk som innehåller enstaka fel men mottagaren förstår sammanhanget utan större problem.
Du skriver olika slags texter om vardagliga situationer och ämnesområden. Du utvecklar innehållet genom att t.ex. beskriva och förklara, samt med ett varierat språk. Du har ett gott ordförråd och ett tydligt och säkert sätt att använda sitt språk på. Mottagaren förstår utan problem. Har en struktur i språket.
REFLEKTERA
...kring livet i andra delar av världen där engelska används t.ex. vardagslivet, levnadssätt, lekar, fritidsaktiviteter, musik, sociala relationer
  • En
Du reflekterar kring hur det är att leva i andra engelsktalande länder genom att kort berätta, samt ge enkla kommentarer till det du läst/sett/hört/upplevt. Gör enkla jämförelser utifrån egna erfarenheter.
Du reflekterar kring hur det är att leva i andra engelsktalande länder genom att berätta, samt ge enkla kommentarer till det du läst/sett/hört/upplevt. Gör enkla jämförelser med hur det är i Sverige och utifrån egna erfarenheter.
Du reflekterar kring hur det är att leva i andra engelsktalande länder genom att göra enkla jämförelser utifrån kunskaper, erfarenheter och egna åsikter. Beskriver likheter och skillnader.
Du reflekterar kring hur det är att leva i andra engelsktalande länder genom att beskriva likheter och skillnader. Du gör jämförelser även med andra situationer. Bygger resonemanget på fakta, erfarenheter samt åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: