Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 7-9 Bok: du & du & du

Skapad 2016-01-17 11:41 i Öjersjö Brunn Partille
Grundskola 7 – 9 Svenska

LÄSA

Nivå 1
>>>
Nivå 2
>>>
Nivå 3
>>>
Nivå 4
>>>
Läsa skönlitteratur och sakprosa
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med stöd av läraren.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Sammanfatta, kommentera det lästa
Eleven kan göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera några delar med stöd av läraren.
Eleven kan göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekten,orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Eleven kan göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Eleven kan göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka och föra resonemang
Eleven kan göra enkla tolkningar med stöd av läraren.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Koppling till upphovsman
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Verkets påverkan av sitt kulturella sammanhang
Eleven kan dra enkla underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av historiska och kulturella sammanhang med stöd av läraren.
Eleven kan till viss del dra underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av historiska och kulturella sammanhang dom det har tillkommit i.
Eleven kan relativt väl dra underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av historiska och kulturella sammanhang dom det har tillkommit i.
Eleven kan dra väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av historiska och kulturella sammanhang dom det har tillkommit i.

SKRIVA

Nivå 1
>>>
Nivå 2
>>>
Nivå 3
>>>
Nivå 4
>>>
Att skriva olika slags texter
Eleven kan skriva olika slags texter med stöd av läraren.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer
Handling och beskrivningar
Elevens texter innhåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp med stöd av läraren.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Respons
Eleven kan ge enkla omdömen om texters innehåll med stöd av läraren.
Eleven kan ge enkla omdömen om texterns innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om texterns innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texterns innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.

TALA, LYSSNA och SAMTALA

Nivå 1
>>>
Nivå 2
>>>
Nivå 3
>>>
Nivå 4
>>>
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala och diskutera om bekanta ämnen med stöd av läraren.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: