Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik kunskapskrav åk 1-3

Skapad 2016-01-18 14:46 i Ormkärrskolan Västerås Stad
Grundskola 1 – 3 Matematik

Kunskapskrav i Matematik åk 1-3

Taluppfattning och tals användning
Ramsräkna 0-20 (och ev. uppåt).
Ramsräkna 0-100.
Ramsräkna 0-100, börja var som helst.
Ramsräkna 0-10 000, i sekvenser.
Dela tal 1-5.
Dela tal 1-10.
Tallinjen 0-10.
Tallinjen 0-50.
Tallinjen 0-100.
Placera bråktalen på en tallinje.
Talens grannar 0-10, dvs. + - 1.
Talens grannar 0-20, dvs. + - 1.
Talens grannar 0-100, samt + - 2.
Talens grannar 0-200, samt + - 2.
Taluppfattning 0 - 10.
Taluppfattning 0-20.
Taluppfattning 0-100.
Taluppfattning 0-200.
Dubblor.
Dubblor + - 1.
Dubblor + - 2.
10-kompisar.
100-kompisar.
1000-kompisar.
Positioner för ental och tiotal.
Positioner för ental, tiotal och hundratal.
Positioner för ental, tiotal, hundratal och tusental.
Våra siffrors utveckling.
En annan än vår kulturs matematiska symboler.
Ytterligare en annan än vår kulturs matematiska symboler.
Forma siffror 0-9.
Forma siffror och skriva tal, 0-100.
Begreppen hel och halv.
Del av hel. Arbeta med olika material och former.
Teckna 1/2 och 1/4 i bråkform.
Jämföra och namnge 1/2, 1/3, 1/4 och 1/5.
Förstå vad addition står för.
Förstå vad addition och subtraktion står för, samt samband mellan dessa räknesätt.
Känna till sambandet mellan multiplikation och upprepad addition.
Förstå vad multiplikation och division står för, samt samband mellan de fyra räknesätten.
Använda addition och subtraktion i elevnära situationer.
Använda de fyra räknesätten i elevnära situationer.
Huvudräkning 0-10: addition och subtraktion.
Huvudräkning 0-20: addition och subtraktion med tiotalsövergång. Enklare huvudräkning 0-200.
Huvudräkning 0-20: multiplikation och division.
Olika räknemetoder. Räkna med hjälp av fingrar, föremål tallinje och huvudräkning.
Har kännedom om någon skriftlig räknemetod: addition och subtraktion utan 10-talsövergång.
Skriftliga räknemetoder: addition och subtraktion med tiotalsövergång inom talområdet 0-200.
Skriftliga räknemetoder: addition och subtraktion med tiotalsövergång inom talområdet 0-1000.
Algoritmer, utan tiotalsövergång.
Algoritmer, med tiotalsövergång.
Algebra
Lösa enkla ekvationer inom talområdet 0-10 för att förstå likhetstecknets betydelse inom addition och subtraktion.
Lösa enkla ekvationer inom talområdet 0-20 för att förstå likhetstecknets betydelse inom addition och subtraktion.
Lösa enkla ekvationer inom talområdet 0-20 för att förstå likhetstecknets betydelse inom addition, subtraktion, multiplikation och division.
Kunna urskilja ett enkelt och givet geometriskt mönster.
Kunna fortsätta rita ett givet geometriskt mönster.
Konstruera egna geometriska mönster.
Upptäcka, konstruera och beskriva enkla geometriska mönster.
Upptäcka mönster i talföljder inom talområdet 0-50.
Upptäcka mönster i talföljder inom talområdet 0-100.
Upptäcka, konstruera och beskriva mönster i talföljder inom talområdet 0-100.
Skutträkna 2.
Skutträkna 2, 5 och 10.
Skutträkna 2, 3, 4, 5, 10 och 100.
Geometri
Cirkel, kvadrat, rektangel och triangel.
Kan beskriva egenskaperna hos cirkel, kvadrat, rektangel och triangel.
Punkter, linje och sträcka.
Klot, kon, cylinder, rätblock, pyramid, prisma och polygoner.
Avbilda cirkel, kvadrat, rektangel och triangel.
Avbilda cirkel, kvadrat, rektangel och triangel på fri hand.
Avbilda tvådimensionella geometriska objekt efter instruktion med linjal och passare.
Konstruera enkla geometriska objekt.
Förminska och förstora objekt i skala, ex. 1:2 och 2:1.
Gör enklare beräkningar av omkrets, exempelvis med linjal eller cm-rutat papper.
Gör enklare beräkningar av omkrets och area.
Uppmärksamma symmetri i naturen.
Avbilda symmetri från en given bild.
Konstruera egna symmetriska mönster.
Laborera och uppskatta längd, vikt och volym i m, kg och liter.
Jämföra, uppskatta och mäta i kg, hg, m, dm, cm, liter och dl.
Jämföra, uppskatta och mäta i kg, hg, g, m, dm, cm, mm, liter, dl och cl.
Äldre måttenheter.
Klockans hela timmar.
Klockans hela och halva timmar.
Kan den analoga klockan.
Kan den analoga och den digitala klockan.
Den analoga klockans delar.
Gör enklare tidsberäkningar.
Sannolikhet och statistik
Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
Avläsa ett värde i en enkel tabell och ett enkelt diagram.
Avläsa enkla tabeller och diagram.
Avläsa olika slags tabeller och diagram.
Läsa av och konstruera stapeldiagram.
Läsa av och konstruera linjediagram.
Kunna välja rätt typ av diagram vid redovisning av egen undersökning.
Samband och förändringar
Hälften och dubbelt.
Udda och jämna tal.
Fler, färre.
Proportionella samband, så som äldre/yngre, större/mindre etc.
Lägesorden: över, på, under, framför, bakom och i.
Problemlösning
Lösa problem, muntligt.
Lösa problem, ritande och/eller skriftligt.
Lösa problem med passande metod, dvs. genom att plocka ut viktig information i en problemformulering.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: