Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema världen

Skapad 2016-01-18 18:24 i Ryrsjöskolan Lilla Edet
Temaarbete om världen åk F
Grundskola F SO (år 1-3)

I det här temat har du fått bekanta dig med de olika världsdelarna. Du har lärt dig om platser i världen och hur barn kan ha det i olika länder. Du har också att få lära dig lite om kartan och hur det kan vara att flytta inom ett land och mellan olika länder .

Detta är målen för ditt arbete:

på väg att nå målet
Nått målet
Du kan förklara vad en världsdel är.
Du kan namn och lägen på världsdelarna samt på länder och platser som är viktiga för dig.
Du kan berätta något från de olika världsdelarna (förutom djur).
Du vet om att vi har olika klimat på jorden.
Du kan berätta om hur en pojke eller flicka kan ha det i olika länder.
Du kan något om djurlivet i varje världsdel.
Du kan berätta om hur det kan vara att flytta inom ett land eller mellan länder.
Läroplanens Kunskapskrav åk 3
Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder. Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: