Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik - Tekniska lösningar åk 7

Skapad 2016-01-19 11:04 i Emausskolan Västerås Stad
Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion, • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar, • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer, • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
Grundskola 7 – 9 Teknik

Denna termin består av både teoretiska moment och praktiska moment.

Tekniska lösningar

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Undersöka olika tekniska lösningar
Du deltar, men kan inte använda ämnesspecifika begrepp hur olika delar samverkar.
Du kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Du kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp
Du kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp
Undersöka olika tekniska lösningar
Du deltar, men kan inte använda ämnesspecifika begrepp hur olika delar samverkar.
Du kan med ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Du kan med ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Du kan med ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Föra underbyggda resonemang
Du deltar, men kan inte föra resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: