Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT -16 Bedömningsmatris Projekt Identitet - Religion

Skapad 2016-01-19 18:04 i Holstagårdsskolan Helsingborg
VT -16 Projekt Identitet - Religion
Grundskola 8 Religionskunskap

VT -16 Bedömningsmatris Projekt Identitet - Religionsdelen i projektet

F
E
C
A
Resonera
Om konflikter och möjligheter när olika religioner, kulturer och livsåskådningars syn på kärlek, sex, könsroller och jämställdhet möts i vårt samhälle.
Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningars sätt att se på kärlek, sex, könsroller och jämställdhet.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningars sätt att se på kärlek, sex, könsroller och jämställdhet.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningars sätt att se på kärlek, sex, könsroller och jämställdhet.
Resonera
Om hur kärlek, sex, relationer, könsroller och jämställdhet skildras i populärkulturen och påverkar oss.
Du kan föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i populärkulturen och hur identiteter kan formas av detta, på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Du kan föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i populärkulturen och hur identiteter kan formas av detta, på ett sätt som för resonemanget framåt.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i populärkulturen och hur identiteter kan formas av detta, på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: