Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjdmatris träningsskolan

Skapad 2016-01-21 14:24 i Ormkärrskolan Västerås Stad
Grundsärskola 3 – 6

Matris för Estetisk verksamhet ur Lgr-11 / slöjd Ormkärrskolan

Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Framställa bilder och slöjdföremål
Eleven kan delta i att framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
Eleven kan framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
Välja och använda
Eleven deltar i att välja och använda material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.
Eleven väljer och använder lämpliga material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.
Visa igenkännande och samspel
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspel.
Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: