Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömning av laborationsrapport vt 2016

Skapad 2016-01-23 13:17 i Irstaskolan Västerås Stad
Grundskola 7 – 9 Kemi

Vid laborationen får du möjlighet att visa din förmåga att genomföra systematiska undersökningar.

Laboration;

F
E
C
A
Genomförandet
Du har inte genomfört laborationen eller du följer inte laborationsbeskrivingen.
Du genomför laborationen efter laborations beskrivningen.
Säkerhet
Du har inte genomfört laborationen eller du genomför inte laborationen på ett säkert sätt.
Du genomför laborationen på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Resultat
Du har inte redovisat dina resultat tillräckligt.
Du redovisar de flesta resultaten med enkel text, bilder, tabeller och/eller diagram. Redovisningen saknar något t.ex bilder, tabell, resultat.
Du redovisar resultaten på ett tydligt sätt med hjälp av text, bilder, tabeller och/eller diagram.
Du redovisar dina resultat på ett väl genomtänkt sätt så att det blir tydligt med text, bilder, tabeller och/eller diagram.
Slutsats -
Koppling, begrepp och resonemang
Du har inte kopplat ihop resultatet med någon av frågeställningarna i slutsatsen.
Du har gjort kopplingar till resultaten och förklarat dem på ett enkelt sätt genom att till viss del använda kemiska begrepp.
Du har gjort kopplingar till resultaten och förklarat dem på ett utvecklat sätt genom att använda kemiska begrepp och använda din kunskap i nya sammanhang.
Du har gjort kopplingar till resultaten och förklarat dem på ett vetenskapligt korrekt sätt genom att använda och förklara kemiska begrepp och använda din kunskap i många nya sammanhang
Felkällor
Felkällor och rimlighet
Du har inte angivit några felkällor.
Du för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och du anger någon felkälla och förklara hur man kan undvika den.
Du för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och du anger flera felkällor som är kopplade till den här undersökningen och motiverar varför det är felkällor.
Du för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor. Du anger flera felkällor som kan kopplas direkt till undersökningen och motiverar varför det är felkällor. Du ger även förslag på hur den här undersökningen kan göras på ett annat sätt eller ger förslag på en ny frågeställning utifrån ditt resultat.
Källor
Du har inga källor angivna.
Du har en källa angiven
Du har tagit del av kunskapen via flera källor. Vissa källor angivna.
Du har tagit del av kunskapen via många källor. Alla källor angivna och de har även kort källkritik.
Struktur
Din rapport följer inte mallen för en laborationsrapport. Rapporten har inga eller få rubriker och texten är svår att följa. Saknar labbrapporten.
Rubrikerna är till största delen angivna och texten är lätt att följa med ett vardagligt språk.
Rapporten följer helt mallen för en laborationsrapport. De olika styckena innehåller endast den avsedda informationen.
Rapporten följer helt mallen för en laborationsrapport. De olika styckena innehåller endast den avsedda informationen. Texten är till stor del opersonlig och naturvetenskaplig.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: