Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppskatta, mäta och jämföra

Skapad 2016-01-23 20:48 i Valhallaskolan Halmstad
Vi ska arbeta med att mäta och uppskatta längd, vikt och volym båda enskilt och tillsammans med andra. Vi arbetar med begrepp som beskriver längders, vikters och volymers relationer.
Grundskola 3 Svenska Svenska som andraspråk Matematik

Vi kommer att mäta på olika sätt, både utom- och inomhus. Vi kommer att uppskatta olika längder, vikter och volymer. Vi kommer att lära oss olika begrepp som meter, decimeter, centimeter, kilo, hekto, gram, liter och deciliter. Vi kommer att göra jämförelser mellan lång, kort, tjock, hög, låg, bred och smal m.m.

Mätning

  • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  • Ma  1-3   Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Längd, massa och volym
  • Ma
  • Ma  1-3
Du visar viss förståelse för principen för mätning av längder, massor och volymer samt begrepp kopplade till mätningar Du gör mycket enkla uppskattningar och jämförelser med stöd av kamrat eller vuxen.
Du visar viss förståelse för principen för mätning av längder, massor och volymer samt begrepp kopplade till mätningar Du gör mycket enkla uppskattningar och jämförelser.
Du kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: