Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingsmatris för eleverna.

Skapad 2016-01-26 14:07 i Elinebergsskolan Helsingborg
Möjlighet att se vad ni kan utveckla för att nå nästa steg.
Grundskola 6 – 9 Moderna språk - språkval

Efter varje förmåga finns förslag hur du som elev kan göra för att utvecklas mot nästa steg i matrisen.

Höra och förstå

  • M2   förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  • M2   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
Ej uppnått målen.
E
C
A
Förslag för att utvecklas mot nästa nivå
E → C Du behöver lära dig fler ord och repetera tidigare ord och uttryck. Du behöver träna på att lyssna tex på film, musik, lyssna på texterna till boken.
C → A Du behöver lära dig fler ord. Du behöver träna på att lyssna tex på film, musik, lyssna på texterna till boken. Du ska träna på att dra slutsatser från sammanhanget, göra logiska gissningar och t ex jämföra med andra språk. Ex. Det här ordet borde betyda klubba eftersom texten handlar om det som man skjuter med i innebandy.

Läsa och förstå

  • M2   förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  • M2   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
Ej uppnått målen.
E
C
A
Förslag för att utvecklas mot nästa nivå
E → C Du behöver lära dig fler ord och repetera tidigare ord och fraser. Du behöver träna på att läsa enkla texter. Du behöver träna in sätt att återberätta en text genom t ex startmeningar som t ex ”texten utspelar sig...”, ” texten handlar om...” ”personerna heter...”, ”det händer för att...” Ett annat sätt är att kunna träna på att återberätta en text utifrån frågorna Vem? Var? När? Vad händer? Varför? Träna på att återberätta text med hjälp av att ta ut nyckelord.
C → A Du behöver lära dig fler ord. Du behöver träna på att dra slutsatser från sammanhanget, göra logiska gissningar och t ex jämföra med andra språk. Ex. Det här ordet borde betyda klubba eftersom texten handlar om det som man skjuter med i innebandy. Träna på att återberätta text med hjälp av att ta ut nyckelord.

Skriva

  • M2   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • M2   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
Ej uppnått målen.
E
C
A
Förslag för att utvecklas mot nästa nivå
E → C Du behöver lära dig fler ord och repetera tidigare ord och uttryck. Träna den språkliga säkerheten genom att repetera basgrammatik, t ex verbböjning i presens. Träna på att binda ihop meningar med och och men. Lägg ner tid på att bearbeta och förbättra dina texter utifrån lärarens respons. Träna på att använda strategier, som att omformulera dig, när du inte kommer på ett ord och använda olika hjälpmedel (ordböcker, ta hjälp av en kamrat)
C → A Träna på att använda fraser och uttryck för att uttrycka ett eget innehåll på ett fungerande och mer sammanhängande sätt. Träna den språkliga säkerheten genom att repetera basgrammatik, t ex böja verb korrekt i olika tempus och personer. Variera dina meningar genom att t ex använda synonymer och adjektiv. Variera dina meningar beroende på vem du skriver till och situationen. Träna på att använda strategier, som att omformulera dig, när du inte kommer på ett ord och använda olika hjälpmedel (ordböcker, ta hjälp av en kamrat)

Tala och samtala

  • M2   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • M2   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  • M2   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
Ej uppnått målen.
E
C
A
Förslag för att utvecklas mot nästa nivå
E → C Träna på att tala utifrån givna strukturer t.ex. meningar där du fyller i din egen information. Du ska lära dig det utantill. Tala utifrån stödord t. ex. med hjälp av samtalskort. Träna uttal och intonation.
C → A Träna på att använda fraser och uttryck för att uttrycka dig mer självständigt. Variera det du säger genom att t ex använda synonymer. Variera dina formuleringar beroende på situationen. Träna på att använda strategier, som att omformulera dig, när du inte kommer på ett ord och att ställa frågor om du inte förstår.

Interkulturell förståelse

  • M2   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
Ej uppnått målen.
E
C
A
Kommentera och jämföra livsvillkor, sociala och kulturella företeelser
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: