Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemiförsök

Skapad 2016-01-26 15:31 i Apalbyskolan Västerås Stad
Grundskola 5 Kemi

Förmågan att genomföra systematiska undersökningar (NTA-Kemiförsök ht -15)

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Ställa frågor
Förmågan att ställa frågor som kan undersökas på ett systematiskt sätt.
Du kan ställa en mängd frågor men kan inte skilja mellan vilka frågor som är möjliga att undersöka och de som inte är det.
Du kan med stöd bearbeta dina egna och andras frågor så att de är möjliga att undersöka.
Du kan med stöd bearbeta dina egna och andras frågor så att de är möjliga att undersöka på ett systematiskt sätt.
Genomföra en undersökning
Du kan genomföra en undersökning från början till slut men kräver mycket stöd av lärare eller detaljerade instruktioner.
Du kan genomföra en undersökning från början till slut men kräver visst stöd av lärare, instruktioner eller kamrat.
Du kan enskilt, eller som aktiv del av en grupp, genomföra en undersökning från början till slut.
Utrustning
Du hanterar utrustningen på ett sådant sätt att brister i säkerheten kan uppstå.
Du hanterar utrustningen på ett säkert sätt.
Du hanterar utrustningen korrekt samt på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Dokumentera
Du kan på ett enkelt sätt oftast föra anteckningar med ord och/eller bild.
Du kan föra anteckningar om din undersökning men kan brista i noggrannhet eller fullständighet.
Du kan självständigt föra noggranna och systematiska anteckningar i ord och bild.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: