Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris i svenska åk 1-3

Skapad 2016-01-26 15:47 i Pysslingen Skolor Farstaängskolan Pysslingen
Observationsschema för språkutveckling Språket lyfter. Reviderad med koppling till kunskapskrav.
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk Svenska

Detta är en matris som utgår ifrån Skolverkets diagnosmaterial "Nya språket lyfter". Den underlättar kartläggningen av elevens kunskapsutveckling och synliggör progressionen i ämnet.

1
2
3
4
Läsa A
Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig.
Jag förstår vad texten handlar om när någon läser för mig.
Jag känner igen en del ord när jag läser.
Jag känner igen flera bokstäver och kan läsa ihop dem till ord.
Skriva A
Jag använder bilder, tecken och symboler för att berätta något.
Jag kan skriva mitt namn och skriva av bokstäver och ord.
Jag kan skriva flera bokstäver och vet hur de låter.
Jag provar att skriva för att berätta eller komma ihåg.
Avstämning A
Jag kan läsa ihop bokstäver till ord och förstår det jag läser.
Läsa B
Jag kan alla bokstäver och kan läsa själv.
Jag förstår det jag läser och kan berätta vad det handlar om.
Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser.
Jag använder olika sätt för att läsa och förstå en text.
Skriva B
Jag kan skriva ord och korta texter.
Jag använder alla bokstäver och skriver så andra kan läsa.
Jag skriver meningar med stor bokstav och punkt.
Jag använder olika slags stöd när jag skriver en text.
Avstämning B
Jag kan alla bokstäver, förstår det jag läser och märker när jag läser fel.
Läsa C
 • Sv   3
Jag läser för att uppleva och lära.
Jag läser olika slags texter ofta och regelbundet.
Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter.
Skriva C
 • Sv   3
 • Sv   3
 • Sv   3
 • Sv   3
Jag skriver berättelser med inledning, händelseförlopp och avslutning.
Jag kan stava många ord och vet hur man tar reda på hur ord stavas.
Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord så andra förstår.
Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texten för att göra den bättre.
Avstämning C
Jag kan läsa flytande och känner lätt igen hela ord och förstår det jag läser.
Läsa D
Eleven tar hjälp av ordens uppbyggnad för att underlätta läsflyt och läsförståelse
Eleven använder varierande sätt att läsa beroende på syftet med läsningen
Eleven läser regelbundet längre texter av olika slag med flyt och förståelse
Skriva D
Eleven följer nästan genomgående de vanligaste reglerna för såväl stavning som meningsbyggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande
Eleven använder ibland några texttypiska drag vid skrivande och prövar att bearbeta sina texter med stöd av andras råd
Eleven visar förståelse för att texter kan skrivas för olika syften och mottagare.
Avstämning D
Eleven läser obehindrat med förståelse
Berättande
 • Sv   3
 • Sv   3
Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra.
Jag kan återberätta en händelse eller saga så andra förstår vad jag menar.
Jag kan berätta längre berättelser så poängen blir tydlig.
Beskrivande, förklarande, instruerande, argumenterande
 • Sv   3
 • Sv   3
 • Sv   3
 • Sv   3
Jag kan beskriva olika saker så andra förstår vad jag menar.
Jag kan förklara så att andra förstår vad jag menar.
Jag kan ge och ta muntliga instruktioner.
Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: