Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Laborationsbedömning - En svängom i kroppen, vt16

Skapad 2016-01-27 15:18 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Biologi

LABORATION

Nivå 1
Nivå 1,5
Nivå 2
Nivå 2,5
Nivå 3
Nivå 3,5
Nivå 4
Planering
Det finns ingen beskrivning av hur du har gjort försöket eller beskrivningen är inte gjord så att du får svar på frågeställningen.
Du har ett försök till beskrivning av hur du planerade laborationen för att få svar på frågeställningen. Din planering saknar en del viktiga moment för att någon annan ska kunna genomföra undersökningen och därmed få svar på frågan.
Du har en beskrivning av hur du planerade laborationen för att få svar på frågeställningen. Din planering behöver små justeringar för att någon annan ska kunna genomföra samma undersökning och därmed få svar på frågan.
Du har en fullständig beskrivning av hur du planerade laborationen som är lätt är förstå samt att frågeställningen besvaras. Någon annan kan definitivt genomföra samma undersökning genom att följa din beskrivning och därmed få svar på frågeställningen.
Redovisning
Du har inte redovisat någon laboration eller redovisar inte på ett tillfredsställande sätt.
Du visar på ett enkelt sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i undersökningen med hjälp av tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du visar på ett utvecklat sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i undersökningen med hjälp av tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. T.ex. utifrån laborationsrapportsmallen!
Du visar på ett välutvecklat sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i undersökningen med hjälp av tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. Helt enligt laborationsrapportsmallen!
Slutsats
Du har inte genomfört någon laboration eller inte dragit några slutsatser.
Du jämför frågor med resultat i en undersökning samt drar enkla slutsatser som hänger ihop med modeller och teorier i naturvetenskap på ett ganska bra sätt.
Du jämför frågor med resultat i en undersökning samt drar utvecklade slutsatser som hänger ihop med modeller och teorier i naturvetenskap på ett bra sätt.
Du jämför frågor med resultat i en undersökning samt drar välutvecklade slutsatser som hänger ihop med modeller och teorier i naturvetenskap på ett mycket bra sätt.
Rimlighet, felkällor och förbättringsområden
Du har inte genomfört någon laboration eller inte angivit några felkällor/förbättringsområden.
Du diskuterar/resonerar på ett enkelt sätt om dina resultat är rimliga samt hjälper till att ge förslag som kan göra undersökningen bättre.
Du diskuterar/resonerar på ett utvecklat sätt om dina resultat är rimliga samt ger förslag som efter någon förbättring kan göra undersökningen bättre. Du gör även ett försök till att nämna felkällor.
Du diskuterar/resonera på ett välutvecklat sätt om dina resultat är rimliga samt ger förslag som kan göra undersökningen bättre. Du tar även upp möjliga felkällor.
Begrepp
Du har inte genomfört någon laboration eller naturvetenskapliga begrepp saknas helt i din laborationsrapport.
Du använder dig mestadels av ett vardagsspråk i din laborationsrapport.
Du försöker använda dig av ett naturvetenskapligt språk så mycket som möjligt i din laborationsrapport.
Du använder dig av ett korrekt naturvetenskapligt språk rätt igenom hela laborationsrapporten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: