Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa - tågluffen

Skapad 2016-01-29 11:58 i Östratornskolan F-6 Lunds för- och grundskolor
Matris över ämnesövergripande Europaarbete i geografi och svenska.
Grundskola 6

Matris över ämnesövergripande Europaarbete i geografi och svenska.

Geografi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Naturlandskap och kulturlandskap
Du har baskunskaper om naturlandskap och kulturlandskap.
Du har goda kunskaper om naturlandskap och kulturlandskap.
Du har mycket goda kunskaper om naturlandskap och kulturlandskap.
Naturlandskap och kulturlandskap
Du diskuterar på ett enkelt sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Du diskuterar på ett utvecklat sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Du diskuterar på ett välutvecklat sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Naturlandskap och kulturlandskap
Du kan, på ett enkelt sätt, beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser hänger ihop med var människor bor.
Du kan, på ett utvecklat sätt, beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser hänger ihop med var människor bor.
Du kan, på ett välutvecklat sätt, beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser hänger ihop med var människor bor.
Begrepp
Du kan använda geografiska begrepp på ett ganska bra sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett bra sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett mycket bra sätt.
Kartor och andra källor
Du kan använda kartor och andra källor på ett ganska bra sätt för att undersöka omvärlden.
Du kan använda kartor och andra källor på ett bra sätt för att undersöka omvärlden.
Du kan använda kartor och andra källor på ett mycket bra sätt för att undersöka omvärlden.
Kartor och andra källor
Du diskuterar på ett enkelt sätt hur olika källor kan användas.
Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur olika källor kan användas.
Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur olika källor kan användas.
Namngeografi
Du har baskunskaper om geografiska namn i Europa. Du beskriver och jämför på ett ganska bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Du har goda baskunskaper om geografiska namn i Europa. Du beskriver och jämför på ett bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Du har mycket goda kunskaper om geografiska namn i Europa. Du beskriver och jämför på ett mycket bra sätt var saker ligger och hur stora de är.

Svenska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Källor och källkritik
Du kan söka och sätta ihop information från några olika källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen kan användas.
Du kan söka och sätta ihop information från några olika källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen kan användas.
Du kan söka och sätta ihop information från några olika källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen kan användas.
Källor och källkritik
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda enkla beskrivningar och egna ord.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda utvecklade beskrivningar och egna ord.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda välutvecklade beskrivningar och egna ord.
Begrepp
Du använder ord och begrepp som hör till ämnet på ett ganska bra sätt.
Du använder ord och begrepp som hör till ämnet på ett bra sätt.
Du använder ord och begrepp som hör till ämnet på ett mycket bra sätt.
Illustrationer
Du kan på ett ganska bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Du kan på ett bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Du kan på ett mycket bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Redovisning
Du kan förbereda och hålla en enkel muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar ganska bra.
Du kan förbereda och hålla en utvecklad muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar bra.
Du kan förbereda och hålla en välutvecklad muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar mycket bra.
Redovisning
Du anpassar din redovisning till de som lyssnar till budskapet på ett ganska bra sätt.
Du anpassar din redovisning till de som lyssnar till budskapet på ett bra sätt.
Du anpassar din redovisning till de som lyssnar till budskapet på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: