Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Universum 2016

Skapad 2016-01-29 13:40 i Toråsskolan 4-9 Skall avslutas Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 9

★ Granska, kommunicera och ta ställning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ställnings-taganden och konsekvenser
Kan diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då på fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Kan diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då på fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Kan diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då på fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Frågor och åsikter
Ställer frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
Ställer frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionen framåt.
Ställer frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Använda information
Kan använda information på ett i huvudsak fungerade sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Kan använda information på ett relativt väl fungerade sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Kan använda information på ett väl fungerade sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter med god anpassning till syfte och målgrupp.

★ Begrepp, modeller och teorier

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Använda begrepp för att beskriva och förklara sammanhang
Har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Resonemang om fysikaliska samband i vardagslivet och samhället
Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Fysikaliska modeller kring partiklar och strålning
Använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och stålning.
Använder fysikaliska modeller på ett relativt väl fungerande sätt för att förklara och visa på samband kring partiklar och stålning.
Använder fysikaliska modeller på ett väl fungerande sätt för att förklara och generalisera kring partiklar och stålning.
Resonera om samband kring människa, teknik, energi, naturresurser och hållbar utveckling Naturveten-skapliga upptäckter
Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till hållbar utveckling.
Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till hållbar utveckling.
Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till hållbar utveckling.
Naturveten-skapliga upptäckter
Kan ge exempel på och beskriva några centrala upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Kan förklara och visa på samband mellan några centrala upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Kan förklara och generalisera kring några centrala upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: