Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 2, 2015-2016

Skapad 2016-01-31 17:22 i Andersbergsskolan Halmstad
Grundskola 2 Matematik
Du har nått delar av målet.
Du har nått målet.
Du har nått målet och visat att du kan mer.
Begrepp
Ex: Lägesord (före, efter, fler-färre, längst-kortast högst-lägst, bredd-höjd osv) hälften/dubbelt.
 • Ma   3
Du är osäker på några matematiska begrepp.
Du känner till och kan använda matematiska begrepp.
Du är säker på och väljer självmant att använda matematiska begrepp i samtal och diskussioner.

Taluppfattning och tals användning

Du har nått delar av målet.
Du har nått målet.
Du har nått målet och visat att du kan mer.
Tal 1-100
Du ska kunna läsa och skriva talen 0-100. Du ska kunna storleksordna talen 0-100.
 • Ma   3
Du är osäker på att läsa och skriva talen 0-100. Du har svårt att storleksordna talen 0-100.
Du kan läsa och skriva talen 0-100, samt förstår talets värde. Du kan storleksordna talen 0-100.
Du kan läsa och skriva talen 0-100 osv, samt förstår talets värde. Du kan storleksordna talen 0-100, och du har visat att du kan mer.
Addition
Du ska kunna räkna med enklare plusuppgifter inom talområde 0-100. ex: 8+5, 14+4, 24+4, 20+40.
 • Ma   3
 • Ma   3
Du är osäker på enklare plusuppgifter inom talområde 0-100.
Du kan räkna enklare plusuppgifter inom talområde 0-100.
Du är säker på enklare plusuppgifter inom talområde 0-100, och har visat att du kan mer.
Subtraktion
Du ska kunna räkna med enklare minusuppgifter inom talområde 0-100. ex: 14-8, 35-7, 70-40.
 • Ma   3
 • Ma   3
Du är osäker på enklare minusuppgifter inom talområde 0-100.
Du kan räkna enklare minusuppgifter inom talområde 0-100.
Du är säker på enklare minusuppgifter inom talområde 0-100, och har visat att du kan mer.
Multiplikation
Du ska kunna räkna gånger med multiplikations-tabellerna 2, 5 och 10.
 • Ma   3
Du är osäker på att räkna multiplikations-tabellerna 2, 5 och 10.
Du kan räkna gånger med multiplikations-tabellerna 2, 5 och 10.
Du kan räkna gånger med multiplikations-tabellerna 2, 5 och 10, och har visat att du kan mer.

Algebra

Du har nått delar av målet.
Du har nått målet.
Du har nått målet och visat att du kan mer.
Likhetstecknet
Du ska kunna förstå likhetstecknets betydelse, samt större än och mindre än ( =, >, < ).
 • Ma   3
Du ör osäker på likhetstecknets betydelse.
Du förstår likhetstecknets betydelse.
Du förstår likhetstecknets betydelse och kan använda det.
Mönster
Du ska kunna rita/skriva färdigt ett enklare mönster / talmönster. ex talmönster: 2 4 6 8 10 eller 5 10 15 20 25.
 • Ma   3
Du är osäker på att rita/skriva färdigt ett enklare mönster / talmönster.
Du kan rita/skriva färdigt ett enklare mönster / talmönster.
Du kan rita/skriva färdigt mönster / talmönster, samt göra egna talmönster.

Algebra.

Du har nått delar av målet.
Du har nått målet.
Du har nått målet och visat att du kan mer.
Tid
Du ska kunna avläsa hel och halv timme på klockan, samt kvart i/över.
 • Ma   3
Du är osäker på att avläsa hel och halv timme på klockan, samt kvart i/över.
Du kan avläsa hel och halv timme på klockan, samt kvart i/över.
Du kan avläsa hel och halv timme på klockan, samt kvart i/över, och har visat att du kan mer.
Längd
Du ska kunna mäta längder i cm och m. Du ska kunna jämföra olika längder och uppskatta vilken som längst/kortast (cm, m km).
 • Ma   3
Du är osäker när du ska mäta i cm och m. Du har svårt att jämföra olika längder i cm, m och km och att uppskatta vilken som är längst/kortast.
Du kan mäta längder i cm och m. Du kan jämföra olika längder i cm, m och km och kan uppskatta vilken som längst/kortast.
Du kan uppskatta och mäta längder i cm och m. Du kan jämföra och uppskatta olika längder i cm, m och km.
Volym
Du ska kunna mäta volym i dl och l. Du ska kunna jämföra olika volymer och uppskatta vad som rymmer mest/minst.
 • Ma   3
Du är osäker när du ska mäta i dl och l. Du har svårt att jämföra olika volymer och uppskatta vad som rymmer mest/minst.
Du kan mäta volym i dl och l. Du kan jämföra olika volymer och uppskatta vad som rymmer mest/minst.
Du kan uppskatta och mäta volym i dl och l. Du kan jämföra olika volymer och uppskatta vad som rymmer mest/minst.
Vikt
Du ska kunna mäta vikt i kg och hg. Du ska kunna jämföra olika vikter och uppskatta vad som väger mest/minst.
 • Ma   3
Du är osäker när du ska mäta i kg och hg. Du har svårt att jämföra olika vikter och uppskatta vad som väger mest/minst.
Du kan mäta vikt i hg och kg. Du kan jämföra olika vikter och uppskatta vad som väger mest/minst.
Du kan uppskatta och mäta vikt i hg och kg. Du kan jämföra olika vikter och uppskatta vad som väger mest/minst.
Symmetri
Du ska kunna se och rita enkel symmetri.
 • Ma  1-3
Du är osäker på att se och rita enkel symmetri.
Du kan se och rita enkel symmetri.
Du kan se, rita och beskriva enkel symmetri,

Sannolikhet och statistik

Du har nått delar av målet.
Du har nått målet.
Du har nått målet och visat att du kan mer.
Tabeller och diagram
Du ska kunna använda enkla tabeller och stapeldiagram.
 • Ma   3
Du är osäker på hur man använder enkla tabeller och stapeldiagram.
Du kan använda enkla tabeller och stapeldiagram.
Du kan använda enkla tabeller och stapeldiagram, samt göra egna.
Problemlösning
Du ska kunna lösa enkla matematiska problem inom talområde 0-100. Du ska kunna beskriva hur du tänker, välja rätt räknesätt, samt reflektera över svarets rimlighet.
 • Ma   3
Du är osäker på att lösa enkla matematiska problem inom talområde 0-100. Du har svårt att beskriva hur du tänker och/eller att välja rätt räknesätt.
Du kan lösa enkla matematiska problem inom talområde 0-100. Du kan, till viss del, beskriva hur du tänker och välja rätt räknesätt.
Du kan lösa matematiska problem inom talområde 0-100. Du kan beskriva hur du tänker och välja rätt räknesätt. Du reflekterar över svarets rimlighet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: