Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årskrönikan

Skapad 2016-02-03 09:42 i Östlyckeskolan Alingsås
Matrisen utgår ifrån den bilaga som finns i Skolverkets kommentarmaterial till kursplanerna. Matrisen utgår ifrån tolkningen att begreppet Underbyggda resonemang betecknar alla typer av förmågor som kräver att resonemanget beläggs med ämnesfakta, t ex  Slutsatser  Förklaringar  Argumentationer  Bedömningar och värderingar  Konsekvensbeskrivningar  Beskrivningar av samband och kopplingar För att bedöma kvaliteten på dessa förmågor kan bedömningsaspekterna logik, saklighet, aspekter/perspektiv och resonemangskedjor användas.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap SO (år 1-3)

En matris som visar de generella förmågor för se samhällsorienterande ämnena i grundskolan.

Föra under-byggda resonemang

-
E
C
A
Aspekt 1
Logik / relevans
Underlag för bedömning är för litet eller saknas helt.
Resonemangen är inte helt och hållet relevanta eller logiska.
Resonemangen är till viss del relevanta eller logiska.
Resonemangen är helt och hållet relevanta eller logiska.
Aspekt 2
Fakta och saklighet
Underlag för bedömning är för litet eller saknas helt.
Resonemangen är inte helt och hållet underbyggda av fakta, alternativt bygger de på subjektiva åsikter som inte är underbyggda med fakta.
Resonemangen underbyggs till del av fakta, alternativt kan det förekomma subjektiva åsikter som inte är underbyggda med fakta.
Alla resonemang är till alla delar underbyggda av fakta.
Aspekt 3
Perspektiv /aspekter
Underlag för bedömning är för litet eller saknas helt.
Resonemanget utgår ifrån ett perspektiv eller en aspekt.
Resonemanget utgår ifrån några olika perspektiv eller aspekter
Resonemanget utgår ifrån flera olika perspektiv eller aspekter.
Aspekt 4
Resonemangs-kedjor
Underlag för bedömning är för litet eller saknas helt.
Resonemanget byggs upp i ett led / ett steg.
Resonemanget byggs upp i några led / några steg.
Resonemanget byggs upp i flera led / flera steg.

Användningen av fakta, begrepp, teorier och modeller

-
E
C
A
Underlag för bedömning är för litet eller saknas helt.
Använder många begrepp i sina resonemang. Förståelse för begreppens innebörd framgår inte.
Använder relevanta begrepp, teorier och modeller i sina resonemang. Begreppen används så att förståelse för deras innebörd framgår.
Använder flera begrepp, teorier och modeller som är relevanta för sammanhanget i sina resonemang. Begreppen används så att förståelse för deras innebörd framgår.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: