Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska - Shop Until You Drop

Skapad 2016-02-04 16:02 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Bedömning av skriftlig och muntlig redovisningar på engelska i projektet Shop Until You Drop.
Grundskola 9

År 9 VT 2016

Engelska

F
E
D
C
B
A
Förmågan att skriva och förmedla
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig begripligt, enkelt och relativt sammanhängande. D:V:S. din text är minst en sida, glosorna är dels med i texten och används rätt. Dina verbformer är korrekta och ordvalen är begripliga. Det kan behövas en andra läsning för att förstå texten.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.D.V.S: din text har en tydlig struktur och det går att läsa utan hinder, Stavningen är ganska bra. Du har några enstaka kongruensfel. Ordval är bra och du försöker utveckla dina meningar med t.ex. adverbiala uttryck.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. D:V:S: din text innehåller inga kongruens fel.Du har dels välutvecklade och även komplexa meningar. Du använder dig av uttryck och idiomati. Stavningen är välfungernade.
Förmagan att diskutera och förstå
Du diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelskan används och kan då också göra enkla jämförelser utifrån egna kunskaper och erfarenheter.
Du diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang där engelskan används och kan då också göra välutvecklade jämförelser utifrån egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang där engelskan används och kan då också göra välutvecklade jämförelser och nyanserade jämförelser utifrån egna erfarensheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: