Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Systerreligionerna, identitet & livsfrågor VT16

Skapad 2016-02-05 08:41 i Östratornskolan F-6 Lunds för- och grundskolor
Matris till arbetsområdet samt provfrågor.
Grundskola 4 – 6

Prov systerreligionerna, identitet & livsfrågor VT16

  1. Redogör för och ge exempel på några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till systerreligionerna. Minst ett till varje religion.

  2. Vilka likheter och skillnader finns det mellan systerreligionerna? Redogör och ge exempel.

  3. Ge exempel på en livsfråga och jämför vad minst två systerreligioner kan ha för svar på den frågan.

  4. Vad kan en religion eller livsåskådning betyda för en människa?

  5. Välj minst tre valfria begrepp och skapa en sambandskedja med hjälp av dem.

På väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Fakta
Du ska ha grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till systerreligionerna.
Du kan med stöd ge exempel på och berätta om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler.
Du kan med viss säkerhet ge exempel på och berätta om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler.
Du kan med relativt god säkerhet ge exempel på och berätta om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler.
Du kan med god säkerhet ge exempel på och berätta om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler.
Jämför
Du ska kunna resonera om likheter och skillnader mellan systerreligionerna, samt ge exempel.
Du kan med stöd ge exempel på och redogöra för ett fåtal likheter och skillnader mellan systerreligionerna.
Du kan med viss säkerhet ge exempel på och redogöra för ett fåtal likheter och skillnader mellan systerreligionerna.
Du kan med relativt god säkerhet ge exempel på och redogöra för några likheter och skillnader mellan systerreligionerna.
Du kan med god säkerhet ge exempel på och redogöra för ett flertal likheter och skillnader mellan systerreligionerna.
Livsfrågor
Du ska kunna resonera om likheter och skillnader mellan systerreligionerna, samt ge exempel. Att kunna föra resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor.
Du kan med stöd ge exempel på en livsfråga samt med stöd redogöra för en systerreligions svar på den frågan.
Du kan med viss säkerhet ge exempel på en livsfråga samt med viss säkerhet göra en jämförelse mellan två av systerreligionernas svar på den frågan.
Du kan med relativt god säkerhet ge exempel på en livsfråga samt med relativt god säkerhet göra en jämförelse mellan två av systerreligionernas svar på den frågan.
Du kan med god säkerhet ge exempel på en livsfråga samt med god säkerhet göra en jämförelse mellan systerreligionernas svar på den frågan.
Resonera
Du ska kunna föra resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor.
Du kan med stöd resonera om vad en religion eller livsåskådning kan betyda för en människa.
Du kan med viss säkerhet resonera om vad en religion eller livsåskådning kan betyda för en människa.
Du kan med relativt god säkerhet resonera om vad en religion eller livsåskådning kan betyda för en människa.
Du kan med god säkerhet resonera om vad en religion eller livsåskådning kan betyda för en människa.
Ord och begrepp
Du ska kunna förstå, beskriva och använda begrepp i tal och skrift.
Du känner till några få ord och begrepp och kan med viss hjälp använda dig av dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du känner till en del ord och begrepp och använder dig av dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du känner till flera ord och begrepp och använder dig av dem på ett i relativt välfungerande sätt.
Du känner till flera ord och begrepp och använder dig av dem på ett välfungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: