Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris för nyhetsartikel

Skapad 2016-02-09 21:54 i Kristiansborgsskolan Västerås Stad
Matris för nyhetsartikel i årskurs 7
Grundskola 7 Svenska

Här kan du se hur jag har bedömt den nyhetsartikel du skrev i januari 2016. Det är bara ett kunskapskrav vi jobbat mot nämligen "Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer."Med hjälp av den här matrisen försöker jag visa vad det är jag tittar efter när jag gör en bedömning av texten.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kommunikativ kvalitet
Strävar efter anpassning till läsaren.
Anpassad till läsaren. Förmedlar upplevelser och engagemang.
Väl anpassad till läsaren. Förmedlar upplevelser och engagemang.
Innehållslig kvalitet
Relevanta uppslag som utvecklas något. Detaljer med begränsad betydelse för helheten
Relevanta uppslag som utvecklas. Relevanta detaljer med betydelse för helheten.
Relevanta uppslag som utvecklas. Utnyttjar genrens möjligheter. God balans mellan detaljer och översikt.
Sammanhang och upplägg
Sammanhang främst kronologiskt. Tydlig struktur med rubrik och/eller ingress och brödtext.
Sammanhang inte enbart kronologiskt. Tydlig struktur med rubrik, ingress och brödtext.
Säker uppläggning. Tydlig struktur med väl fungerande rubrik, ingress och brödtext.
Språklig kvalitet
Ordförrådet kan var begränsat för textens krav och syfte. Meningsbyggnaden korrekt, enkel, föga varierad.
Strävan efter varierat ordval. Omväxlande meningsbyggnad. Försök till fungerande styckeindelning. Strävan att anpassa stil efter uppgiftens krav och syfte.
Varierat och precist ordval. Varierad meningsuppbyggnad. Väl fungerande styckeindelning. God stilistisk anpassning efter uppgiftens krav och syfte.
Skrivregler
Relativt korrekt. Viss formell osäkerhet som inte stör läsningen.
Få formella fel. Överensstämmelse mellan formen och innehållet.
Få formella fel. Gott bruk av markörer: skiljetecken, stycken och rubriker.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: