Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi - mål år 4-5-2016

Skapad 2016-02-12 10:34 i Marnässkolan Ludvika
Grundskola 4 – 5 Kemi

Samhälle och miljö

nivå 3
nivå 2
nivå 1
Träna mer
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som...
för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem
för samtalen och diskussionerna framåt
till viss del för samtalen och diskussionerna framåt

Söka information

nivå 3
nivå 2
nivå 1
Träna mer
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för...resonemang om informationens och källornas användbarhet.
välutvecklade
utvecklade
enkla

Använda information

nivå 3
nivå 2
nivå 1
Träna mer
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med... anpassning till sammmanhanget.
god
relavtivt god
viss

Undersökningar

nivå 3
nivå 2
nivå 1
Träna mer
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även...enkla frågeställningar och planeringar...
formulera
formulera
bidra till att formulera
...som det...
går att arbeta utifrån
efter någon bearbetning går att arbeta utifrån
går att arbeta systematiskt utifrån
I arbetet använder du utrustning på ett säkert,...sätt.
ändamålsenligt och effektivt
ändamålsenligt
i huvudsak fungerande
Du kan jämföra dina och andras resultat och för då...resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på...
välutvecklade
utvecklade
enkla
...samt ...som kan förbättra undersökningen.
ger förslag
ger förslag som efter någon bearbetning
bidrar till att ge förslag
Dessutom gör du...dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
välutvecklade
utvecklade
enkla

Begrepp och sammanhang

nivå 3
nivå 2
nivå 1
Träna mer
Du har...kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang...
mycket goda
goda
grundläggande
...och visar det genom att...
förklara
förklara
ge exempel på och beskriva
och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag
och visa på enkla samband inom dessa
dessa
...med...användning av kemins begrepp.
god
relativt god
viss
Du kan även föra...resonemnag om uppbyggnad och egennskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
välutvecklade
utvecklade
enkla
I ...underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
välutvecklade och väl
utvecklade och relativt väl
enkla och till viss del

Upptäckter och dess betydelse

nivå 3
nivå 2
nivå 1
Träna mer
Dessutom kan du berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: