Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 1 - 3

Skapad 2016-02-15 13:54 i Fyrklöverskolan Hedemora
Bedömningsmall för åk 1 - 3
Grundskola 1 – 3 Engelska

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
 • En   förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
Tala
* formulera sig och kommunicera i tal
 • En
 • En
 • En  E 6
 • En  E 6
Du härmar enkla engelska ord, sånger och ramsor.
Du använder enkla, vardagliga ord och fraser inom välbekanta områden.
Du använder välbekanta ord och fraser i meningar och svarar på frågor.
Läsa och förstå
* förstå och tolka innehållet i olika slags texter
 • En
 • En
 • En  E 6
 • En  E 6
Du läser enkla ord med bild som stöd.
Du läser och visar att du förstår enkla ord och meningar.
Du läser och visar att du förstår det mesta av innehållet i enkla texter.
Lyssna och förstå
* förstå och tolka innehållet i talad engelska
 • En
 • En
 • En  E 6
Du lyssnar och visar att du förstår enkla ord och instruktioner i tydligt talad engelska.
Du lyssnar och visar att du förstår enkla, vardagliga ord och fraser i tydligt talad engelska.
Du lyssnar och visar att du förstår vardagliga fraser och enkla beskrivningar i tydligt talad engelska.
Skriva
* formulera sig i skrift
 • En
 • En
 • En  E 6
Du skriver vanligt förekommande ord med stöd.
Du kan stava till vanligt förekommande ord
Du kan formulera vardagliga fraser och beskrivningar i skrift.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: