Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsområde Vatten och Luft

Skapad 2016-02-25 11:18 i Frillesåsskolan 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Matris för arbetsområdet i Kemi om Vatten och Luft, Koll på NO, åk 4
Grundskola 4 Kemi

Bedömningsmatrisen gäller diagnosen, men se även kommentaren under diagnosen som gäller insatsen i stort. Är målet markerat med färg i matrisen så innebär det att du har godtagbara kunskaper gällande just det målet. Saknar något av målen en färgmarkering i matrisen, så betyder det att du inte har/hade tillräckliga kunskaper vad gäller just det målet och är då något som vi tillsammans behöver repetera. I vissa av uppgifterna/målen har du haft möjlighet att utveckla/fördjupa dina svar/redogörelser på alla tre kunskapsnivåerna (står då nivå 1-3 under målet), medans vissa uppgifter bara har gått att besvara på kunskapsnivå 1 (står då nivå 1 under målet).

Du visar att att du..

Kunskapsnivå 1
Du förklarar/redogör på ett enkelt sätt, använder delvis begreppen på rätt sätt och ger exempel ibland.
Kunskapsnivå 2
Du förklarar/redogör på ett utvecklat sätt, använder begreppen till största del på rätt sätt och använder dig av exempel när du förklarar.
Kunskapsnivå 3
Du förklarar/redogör på ett välutvecklat sätt, använder alla begreppen på rätt sätt och använder dig av exempel som fördjupar din förklaring
vet hur en vattenmolekyl är uppbyggd.
nivå 1- uppgift
kan förklara vilka vattnets tre former är.
nivå 1- uppgift
känner till begreppen för vattnets fasövergångar.
nivå 1- uppgift
kan redogöra för vattnets kretslopp i naturen.
nivå 1- uppgift
förstår vad som menas med att vatten är ett lösningsmedel
nivå 1-3 - uppgift
kan förklara var vattnet i kranen kommer ifrån.
nivå 1-3 - uppgift
kan förklara vad som händer med vattnet när vi spolar i toaletten.
nivå 1-3 - uppgift
vet att luft består av olika gaser.
nivå 1- uppgift
förstår varför växter är beroende av att vatten är ett lösningsmedel.
nivå 1-3 - uppgift
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: