Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ellära och magnetism - åk 8, VT16

Skapad 2016-02-25 16:11 i Åsaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundsärskola 8 Naturorienterande ämnen Teknik

NO

E
C
A
Eleven kan **medverka** i att hämta information med naturvetenskaplig anknytning från olika källor och gör **något** eget övervägande vid resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Eleven kan på ett **delvis funge­rande** sätt hämta information med naturvetenskaplig anknytning från olika källor och för då **enkla** och **delvis underbyggda** resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Eleven kan på ett **väl fungerande** sätt hämta information med naturvetenskaplig anknytning från olika källor och för då **välutvecklade** och **väl underbyggda** resonemang om informa­ tionens trovärdighet och relevans.
Eleven kan **medverka** i att genomföra fältstudier och andra undersökningar och**bidrar** till dokumentation av arbetet och resultaten.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar på ett **delvis fungerande** sätt och gör **enkel** dokumentation av arbetet och resultaten.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra under­ sökningar på ett **väl fungerande** sätt och gör **välutvecklad** dokumentation av arbetet och resultaten.

Teknik

E
C
A
Eleven kan **bidra** till resonemang om några tekniska lösningar där elkomponenter används för att få ljud, ljus eller rörelse. Eleven ger också **något** exempel på andra liknande lösningar. Dessutom **medverkar** eleven i att undersöka och beskriva föremål med rörliga delar som samverkar, och **bidrar** till resonemang om hur de är konstruerade och fungerar.
Eleven kan föra **enkla** resonemang om några tekniska lösningar där elkomponenter används för att få ljud, ljus eller rörelse. Eleven ger också **några** exempel på andra liknande lösningar. Dessutom undersöker och beskriver eleven på ett **delvis fungerande** sätt föremål med rörliga delar som samverkar, och för **enkla** resonemang om hur de är konstruerade och fungerar.
Eleven kan föra **välutvecklade** resonemang om några tekniska lösningar där elkomponenter används för att få ljud, ljus eller rörelse. Eleven ger också **några** exempel på andra liknande lösningar. Dessutom undersöker och beskriver eleven på ett **väl fungerande** sätt föremål med rörliga delar som samverkar, och för **välutvecklade** resonemang om hur de är konstruerade och fungerar.
Eleven kan **bidra** till att utforma förslag till hur något vardagligt problem kan lösas med hjälp av teknik.
Eleven kan utforma **enkla** och **delvis underbyggda** förslag till hur vardagliga problem kan lösas med hjälp av teknik.
Eleven kan utforma **välutvecklade** och **väl underbyggda** förslag till hur vardagliga problem kan lösas med hjälp av teknik.
Utifrån instruktioner eller förebilder **medverkar** eleven i att genomföra konstruktionsarbeten där principer för elektriska kopplingar, enkla mekanismer och hållfasta och stabila konstruktioner tillämpas. Eleven **bidrar** också till resonemang om de använda materialens egenskaper och om hur de har sammanfogats. Eleven **bidrar** till dokumentation av arbetet med olika uttrycksformer och **medverkar** i att beskriva intentionen med arbetet.
Utifrån instruktioner eller förebilder genomför eleven på ett **delvis fungerande** sätt konstruktionsarbeten där principer för elektriska kopplingar, enkla mekanismer och hållfasta och stabila konstruktioner tillämpas. Eleven för också **enkla** resonemang om de använda materialens egenskaper och om hur de har sammanfogats. Eleven gör **enkel** dokumentation av arbetet med olika uttrycksformer och beskriver på ett **delvis fungerande** sätt intentionen med arbetet.
Utifrån instruktioner eller förebilder genomför eleven på ett **väl fungerande** sätt konstruktionsarbeten där principer för elektriska kopplingar, enkla mekanismer och hållfasta och stabila konstruktioner tillämpas. Eleven för också **välutvecklade** resonemang om de använda materialens egenskaper och om hur de har sammanfogats. Eleven gör **välutvecklad** dokumentation av arbetet med olika uttrycksformer och beskriver på ett **väl fungerande** sätt intentionen med arbetet.
Eleven **medverkar** i att på ett säkert och ändamålsenligt sätt använda redskap och teknisk utrustning för kommunikation, informationssökning och andra användningsområden. Dessutom **medverkar** eleven i att använda manualer för att få utrustningen att fungera.
Eleven använder på ett säkert och **delvis ändamålsenligt** sätt redskap och teknisk utrustning för kommunikation, informationssökning och andra användningsområden. Dessutom använder eleven manualer på ett **delvis fungerande** sätt för att få utrustningen att fungera.
Eleven använder på ett säkert och **ändamålsenligt** sätt redskap och teknisk utrustning för kommunikation, informationssökning och andra användningsområden. Dessutom använder eleven manualer på ett **väl fungerande** sätt för att få utrustningen att fungera.
Eleven kan **bidra** till resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö. Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om teknik och tekniska lösningar, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan föra **enkla** resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö. Eleven kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om teknik och tekniska lösningar, i egna frågor och i **enkla** omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan föra **välutvecklade** resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö. Eleven kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om teknik och tekniska lösningar, i egna frågor och i **välutvecklade** omdömen om olika arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: