Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknikutmaningen 2016 åk 7

Skapad 2016-02-27 14:18 i Ödmarks skola Halmstad
Tillverka en eldriven sängkonstruktion för att antalet sängplatser ska kunna varieras.
Grundskola 7 – 9 Teknik
Lägre nivå
----->
Högre nivå
Identifiera och analysera tekniska lösningar samt använda tekniska begrepp
Upptäcka olika tekniska lösningar t.ex. överföring och kontroll av kraft, stabilitet och hållfasthet samt analysera val av material.
  • Tk
  • Tk  7-9
  • Tk  7-9
Jag kan med något tekniskt begrepp beskriva hur olika komponenter samverkar. Ex. sambandet mellan kugghjul och elmotor.
Jag kan med flera tekniska begrepp beskriva hur mina valda komponenter samverkar. Ex. sambandet mellan kugghjul och elmotor.
Jag kan med tekniska begrepp beskriva hur mina valda komponenter samverkar och ge exempel på liknande mekaniska lösningar. Ex. sambandet mellan kugghjul och elmotor i en elvisp.
Jag kan resonera kring mina val av material utifrån konstruktionens syfte.
Jag kan resonera kring mina val av material utifrån konstruktionens syfte. Dessutom reflekterar jag över mitt resonemang. Ex. materialets rimlighet i förhållande till konstruktionen.
Jag kan resonera kring mina val av material utifrån konstruktionens syfte. Mina resonemang utgår från beprövad erfarenhet och fakta.
Utarbeta en lösning på ett problem
Konstruera en protoryp
  • Tk
  • Tk  7-9
  • Tk  7-9
Jag kan konstruera en enkel teknisk lösning som löser ett tekniskt problem.
Genom att pröva och ompröva konstruerar jag en enkel teknisk lösning som löser ett tekniskt problem.
Genom att systematiskt pröva och ompröva med hjälp av medvetna val konstruerar jag en enkel teknisk lösning som löser ett tekniskt problem.
I viss mån bidrar jag till att arbetet går framåt.
Jag bidrar till att arbetet går framåt.
Jag leder arbetet framåt.
Värdera konsekvenser av olika teknikval
Sängkonstruktionen utifrån samhälle/miljö/individperspektiv. T.ex. val av material eller inverkan på människors hälsa.
  • Tk
  • Tk  7-9
Jag kan föra enkla resonemang kring mitt val av en teknisk lösning och/eller ett specifikt material utifrån min förförståelse.
Jag kan föra utvecklade resonemang kring mitt val av en teknisk lösning och/eller ett specifikt material utifrån min förförståelse och till viss del fakta.
Jag kan föra välutvecklade resonemang kring mitt val av en teknisk lösning och/eller ett specifikt material utifrån min förförståelse och fakta.
Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling
Resonera kring varför det är viktigt att utveckla en eldriven sängkonstruktion utifrån samhälle/miljö/individperspektiv.
  • Tk
  • Tk  7-9
Jag kan föra enkla resonemang kring syftet med sängkonstruktionen utifrån de tre perspektiven och min förförståelse.
Jag kan föra utvecklade resonemang kring syftet med sängkonstruktionen utifrån de tre perspektiven samt min förförståelse och till viss del fakta.
Jag kan föra välutvecklade resonemang kring syftet med sängkonstruktionen utifrån de tre perspektiven samt min förförståelse och fakta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: