Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Självskattning Geometri år 6

Skapad 2016-02-28 21:24 i Skogstorpsskolan Falkenberg
Grundskola 6

Hur känner du dig inför dessa moment i geometrin?

Jag känner mig...

Osäker...
Ganska säker
Säker!
Jag känner mig… när jag ska när jag ska göra enhetsomvandlingar mellan mm, cm, dm, m, km, mil…
Jag känner mig… när jag ska känna till olika enheter och metoder (nutida och äldre) för längdmätning (t.ex. fot, aln, tum, cm, m…).
Jag känner mig… när jag ska bestämma om en vinkel är spetsig, rät eller trubbig.
Jag känner mig… när jag ska uppskatta storleken på vinklar.
Jag känner mig… när jag ska använda gradskivan (för att mäta och rita vinklar).
Jag känner mig… när jag ska namnge olika 2-dimensionella figurer. (Dessa ska du kunna: kvadrat, rektangel, cirkel, triangel, parallellogram, parallelltrapets, andra polygoner?…)
Jag känner mig… när jag ska beskriva egenskaper hos olika 2-dimensionella figurer. (Jag använder då ord som t.ex. hörn, sidor, vinklar, längd, bredd, parallell…)
Jag känner mig… när jag ska namnge olika 3-dimensionella figurer. (Dessa ska du kunna: klot, kon, cylinder, kub, rätblock, pyramid…)
Jag känner mig… när jag ska beskriva egenskaper hos olika 3-dimensionella figurer.
Jag känner mig… när jag ska mäta och beräkna omkrets på olika geometriska figurer.
Jag känner mig… när jag ska mäta och beräkna area på kvadrater och rektanglar.
Jag känner mig… när jag ska mäta och beräkna area på trianglar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: